15 januari 2018

 

Kandidatuurstelling externe mobiliteit beveiligingsagent

De regering besliste op 22 december 2015 tijdens het kerntakendebat politie om een nieuw veiligheidskorps op te richten. Deze “Directie beveiliging” (DAB) van de Federale Politie zal op termijn 1660 personeelsleden tellen. Het huidige veiligheidskorps van Justitie dat 400 leden telt zal integraal overgaan naar de Directie beveiliging van de Federale Politie. Voor de verdere invulling zal prioritair beroep worden gedaan op beroepsvrijwilligers bij Defensie (Niveau D) à rata van 150 militairen per jaar vanaf 2018.

Opdrachten DAB

De bewakingsagenten van de DAB zullen instaan voor de beveiliging en/of de uitvoering van:

 • De 4 nucleaire sites (Tihange, Fleurus, Dessel/Mol/Geel en Doel)
 • De politie van hoven en rechtbanken en overbrenging van gedetineerden
 • De infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • De internationale instellingen en kritieke punten (EU, NAVO, de ambassades van de VS/UK/Israël/Frankrijk, het federaal parlement, de Wetstraat 16 en de Lambermont)
 • De SHAPE
 • De koninklijke paleizen

Bovendien zal de DAB beschikken over een centrale reserve van 64 VTE

Doelgroep bij Defensie

Enerzijds biedt Defensie de mogelijkheid aan beroepsvrijwilligers die minstens 20 jaar werkelijke dienst tellen op de datum van hun overplaatsing naar de Directie beveiliging van de Federale Politie om in het kader van externe mobiliteit deel te nemen aan de toelatingsproeven.

Anderzijds krijgen de vrijwilligers BDL (beperkte duur) die minstens 5 jaar werkelijke dienst tellen en dus in de voorwaarden zijn om hun eindeloopbaan periode (ELP) aan te vragen de mogelijkheid om deel te nemen aan de toelatingsproeven.

Indienen kandidaturen

Militairen die tot de doelgroep behoren kunnen hun kandidatuur indienen vanaf maandag 15 januari 2018 tot en met vrijdag 16 februari 2018. Het model B met als onderwerp “ME – Overplaatsing naar de Directie Beveiliging DAB Fed Pol” moet gericht worden aan de personeelsbeheerder bij DGHR. Modellen B die buiten deze kandidatuurperiode ingediend worden, zullen niet aanvaard worden.

Hoe je kandidaat stellen?

 • Maak een elektronisch model B op in HRIS onder de rubriek “ME – Overplaatsing naar de Directie Beveiliging DAB Fed Pol”. Nadat de korpscommandant een gemotiveerd advies heeft uitgebracht laat je het model B versturen via militaire briefwisseling. Eveneens verstuur je een gescande versie van het model B als bijlage bij een mail gericht aan uw personeelsbeheerder bij DGHR.
 • Verstuur een mail naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “ME – Overplaatsing naar de Directie Beveiliging DAB Fed Pol” en het volledig ingevuld inschrijvingsformulier DAB als bijlage.
 • Verstuur het attest met uw laatste PhEF-uitslagen naar het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Advies personeelsbeheerder HRB

Je personeelsbeheerder binnen HRB onderzoekt uw kandidatuur en brengt een advies uit. Omwille van algemene beheersregels kan dit afwijken van het advies van de korpscommandant.

Ingeval de personeelsbeheerder HRB een ongunstig advies uitbrengt, beschik je na het terugsturen van het model B over een termijn van 10 werkdagen om een verweerschrift in te dienen. De personeelsbeheerder zal dit beroep behandelen en de uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de Directeur Generaal HR.

Selectie bij Fed Pol

Als uw kandidatuur aanvaard wordt, wordt het inschrijvingsformulier DAB en uw attest PhEF door de dienst Externe Mobiliteit overgemaakt aan de selectiedienst van de Federale Politie die je zal oproepen voor de verschillende testen en interviews. De deelname aan de selectieproeven wordt beschouwd als dienstactiviteit. Je kan aan je korpscommandant vragen om over de nodige dienstontheffingen voor de voorbereiding en de uitvoering van de selectieproeven te genieten.

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (operationele functie), waarbij elke proef eliminerend is, bestaat uit:

 1. Een cognitieve vaardigheidsproef + functionele parcours
  • Cognitieve vaardigheidsproef (Militairen die overgaan via externe mobiliteit zijn hiervan vrijgesteld)
  • Functionele parcours (Militairen die overgaan via externe mobiliteit en die geslaagd zijn in hun PhEF testen zijn hiervan vrijgesteld.)
   • Een parcours bestaande uit een reeks van 6 hindernissen dat driemaal moet worden afgelegd binnen een bepaalde maximumtijd afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de sollicitant.
   • Een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in maximum 1 minuut:
    • Het duwen en trekken van een kar met een gewicht van 200 kg (heen en terug over een afstand van 5 meter)
    • Het verplaatsen van een pop van 48 kg (heen en terug over een afstand van 5 meter)
 2. Persoonlijkheidsproef waar nagegaan wordt of het psychologisch profiel van de kandidaat overeenstemt met de persoonlijkheidskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het politieambt. Deze persoonlijkheidsproef bestaat uit een viertal luiken:
  • Een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst
  • Een biografische vragenlijst
  • Een situatieproef waarbij men 4, 5 of 6 kandidaten in een bepaalde situatie brengt
  • Een gestructureerd interview
 3. Gesprek met selectiecommissie
  Dit is een gesprek voor een selectiecommissie (jury) van ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek worden vier kerncompetenties van de kandidaat voor de functie geëvalueerd en wordt, in voorkomend geval, nader ingegaan op de resultaten van het gedetailleerd onderzoek naar de antecedenten en de omgeving van de kandidaat.
 4. Medische geschiktheidsproef
  Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat wordt aangevuld met bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken indien de medische toestand van de kandidaat dit vereist om een beslissing te kunnen nemen.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of de sollicitant van onberispelijk gedrag is en overeenstemt met de eisen van een job als politieman of –vrouw.

Verhoog uw slaagkansen in de selectieprocedure!

ACV Politie ondersteunt – “Werken bij de politie”

Het hele jaar door kan je wel ergens in Vlaanderen terecht om deel te nemen aan infosessies en oefendagen om je voor te bereiden op de toelatingsproeven voorafgaand aan de opleiding voor bewakingsagent.

Tijdens de info-avond krijg je heel wat info over werken bij de politie en nuttige tips over de selectieproeven. En goed voorbereid zijn is zeker nodig. Want maar 1 op 10 kandidaten slaagt. Voor de oefendag kan je enkel inschrijven als je naar de info-avond bent geweest.

Onderstaande infosessies werden al ingepland:

 • Vlaams-Brabant en Brussel
  • Dag 1 – Info-avond
   • Maandag 29 januari 2018 in ACV Leuven, Martelarenlaan 8, 3010 Leuven van 19.00 uur tot 21.30 uur
   • Dinsdag 30 januari 2018 in ACV Brussel, Pletinkxstraat 19, 1000 Brussel van 19.00 uur tot 21.30 uur
  • Dag 2 - Oefendag
   • Zaterdag 3 februari in ACV Leuven, Martelarenlaan 8, 3010 Leuven van 09.00 uur tot 16.00 uur

Een job bij de politie, iets voor jou?

 • Oost-Vlaanderen
  • Dag 1 – Info-avond
   • Maandag 19 maart 2018 in ACV Gent, Poel 7, 9000 Gent van 19.00 uur tot 21.30 uur
  • Dag 2 - Oefendag
   • Zaterdag 24 maart 2018 in ACV Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas van 09.00 uur tot 16.00 uur.
 • West-Vlaanderen
  • Dag 1 – Info-avond
   • Dinsdag 22 mei 2018 in ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31, 8800 Roeselare van 19.00 uur tot 21.30 uur
  • Dag 2 - Oefendag
   • Zaterdag 26 mei 2018 in ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31, 8800 Roeselare van 09.00 uur tot 16.00 uur

Ontmoet een collega-politie voor een gesprek

In heel wat lokale politiekorpsen vind je politiemensen die naast hun reguliere job ook fungeren als beroepenvoorlichters. Zij zijn de meest geschikte personen om je wegwijs te maken over een job bij de politie, over het verloop van de selectieproeven en de opleiding, de stages en een verdere carrière bij de politie.

Opleiding – Overplaatsing – terugkeer Defensie

De opleiding tot bewakingsagent van politie duurt 6 maanden en omvat 384 uur gemeenschappelijke modules, 224 uur transversale modules, 116 uur gespecialiseerde modules en 76 uur werkplekleren.

De kandidaat verliest de hoedanigheid van militair bij de inleiding en de start van de opleiding tot bewakingsagent van politie. Binnen het jaar volgend op de overplaatsing kan de kandidaat terugkeren naar Defensie. Hij wordt dan terug opgenomen als militair met de dienstanciënniteit en de geldelijke anciënniteit die hij/zij zou hebben indien hij/zij niet overgeplaatst zou zijn geweest. 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief