Aanvraag lidmaatschap ACV Defensie

Vul dit formulier in en druk op de knop "Verstuur" om lid te worden van ACV Defensie.
ACV Defensie behartigt de belangen van de Belgische militairen en behoort tot ACV Openbare Diensten en ACV.

Persoonlijke gegevens

Vindt u op de achterzijde van de identiteitskaart (vb. 76.05.28-262-24)
(vb. BE12-1234-1234-1234)
Ik geef ACV toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te consulteren:

Gegevens Defensie

Lidmaatschap