Aanvraagformulier  Weddesimulatie militairen
Vul dit formulier in en druk op de knop "Verstuur" om een weddesimulatie te bekomen van ACV Defensie.
Deze service wordt voorbehouden aan onze leden.


Aanvraag simulatie

Persoonlijke gegevens

Gegevens Defensie

Vergoedingen betaald met de wedde

Toelagen - Algemeen

Specifieke toelagen

Para Toelage

Duiktoelage

Toelage EOD

Werkritme

Loopbaan onderbrekingen / bonificaties

Vermeld hier de naam van uw onderbrekingen met begindatum en einddatum (vb: van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj - in TAPA)
Vermeld hier de naam van uw bonificaties met begindatum en einddatum (vb: van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj - legerdienst)

Verminderingen wegens gezinslasten

Andere verminderingen

Kinderen ten laste

Privacy GDPR

De door u ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt om het ledenbestand te updaten en de loonsimulatie te maken. 
Het verwerken van uw gegevens gebeurt volgens het privacy beleid van ACV.

Dit beleid vindt u op de site: https://www.hetacv.be/about/privacybescherming 

Door deze gegevens via de knop "verzenden" door te sturen, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de verwerking van uw gegevens.