Nuttige links

 

Algemeen

 

Logo ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond

Webadres: http://www.acv-online.be

 


Logo ACV Openbare Diensten

ACV - Openbare Diensten

Webadres: https://www.hetacv.be/acv-openbare-diensten

 


Logo Facebook

ACV defensie (militairen) op Facebook

Webadres: http://www.facebook.com/

 


Logo ACV Openbare Diensten

Bijzondere Korpsen - Politie

Webadres: http://www.acvpolitie.be

 


Logo Defensie

Algemene website van Defensie

Webadres: http://www.mil.be/nl

 


Logo Defensie

Defensie rekruteert - Vacature

Webadres: http://www.mil.be/nl/vacature/

 


Logo CDSCA

Centrale dienst voor sociale en culturele actie
van het ministerie van Landsverdediging

Webadres: https://www.cdsca-ocasc-website.be/

 


Logo CDSCA

CDSCA - Shop

Webadres: https://www.cdsca-ocasc-shop.be/nl

 


Logo be

portaalsite van de Belgische ombudsmannen

Webadres: http://www.ombudsman.be/nl

 

 

 

Administratief

 

Logo Defensie

Portal Defensie

Webadres: https://portal.connect.mil.be/my.policy

 


Logo PDOS

Pensioendienst voor de overheidssector

Webadres: http://www.pdos.be

 


Logo Famifed

Famifed
Kinderbijslagfonds Defensie

Webadres: https://www.famifed.be/

 


Logo be

Informatie en diensten van de overheid

Webadres: http://www.belgium.be

 

 

 

Welzijn

 

Logo Defensie

Terugbetaling medische zorgen Defensie

(Procedure, documenten, lijst aangenomen artsen, kinesisten en tandartsen)

Webadres: https://www.cdsca-ocasc-website.be/diensten/gezondheidszorgen-defensie/

 


Logo Fod WASO

Federale overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Webadres: https://werk.belgie.be/nl

 


Logo Volksgezondheid

Federale overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Webadres: http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm

 


Logo Emis

Energie- & milieu-informatiesysteem voor het Vlaams Gewest (Vlaamse milieuwetgeving)

Webadres: http://emis.vito.be/

 


Logo Vlaanderen

Wegwijzer leefmilieu, natuur en energie

Webadres: http://www.milieuinfo.be

 


Logo Antigifscentrum

Antigifcentrum

Webadres: http://www.antigifcentrum.be

 


Logo Gezondheid

Gezondheid

Webadres: http://www.gezondheid.be