13 december 2016

 

Vergadering op het kabinet pensioenen.

Op 12 december 2016 werden de representatieve vakorganisaties opnieuw ontvangen op het kabinet van de minister van Pensioenen. Deze informele bijeenkomst werd voorgezeten door de kabinetschef van de minister van Pensioenen en verliep in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de minister van Defensie en de Defensiestaf.

Gedurende deze vergadering werd op vraag van de vakorganisaties door de verantwoordelijken van Pensioenen opnieuw herhaald dat er nog GEEN teksten bestaan, die als basis kunnen dienen om het sociaal overleg op te starten. Daarenboven werd nogmaals bevestigd dat er NIET zal geraakt worden aan de huidige pensioenregeling van de militairen zolang de werkzaamheden binnen het Nationaal Pensioencomité niet zijn afgerond en de regering er kennis van genomen heeft. Pas nadien kunnen er teksten opgemaakt worden, die onder meer in het militair onderhandelingscomité zullen worden voorgelegd.

Voor alle duidelijkheid herhalen we dat er noch aan de huidige leeftijdsvoorwaarden, noch aan de berekeningswijze (lees: tantième) iets zal wijzigen, vooraleer er een duidelijk zicht bestaat op een alternatieve regeling met betrekking tot het nieuwe pensioenconcept en waarvan de notie ‘zware beroepen’ deel van uitmaakt. Hierbij werd herhaald dat de beoogde ‘bonus’ van de ‘zware beroepen’ een milderend effect zou kunnen hebben op de voorziene uitstapleeftijd van 63 jaar.

Daarenboven heeft ook de kabinetschef van de minister van Pensioenen erkend dat de pensioenmaatregelen niet tot doel mogen hebben om de uitvoering van de Strategische visie van Defensie in het gedrang te brengen.

Verder werd aan de representatieve vakorganisaties gemeld dat er een duidelijke bereidheid is om overgangsmaatregelen te onderhandelen voor zij die ‘dicht’ bij hun pensioen staan. (Als voorbeeld gaf de kabinetschef aan dat hierbij gedacht wordt aan mensen die 5 of 6 jaar van hun pensioen staan.) Daarenboven wil men ook rekening houden met al diegenen die reeds een belangrijk deel van hun loopbaan achter de rug hebben.

Tot slot werd met de vakorganisaties overeengekomen om tegen de eerste helft van januari 2017 een inventaris op te maken van alle concrete verwachtingen die vanuit de vakorganisaties bestaan, teneinde concrete antwoorden te leveren over de wijze waarop het nieuwe pensioensysteem voor de militairen zou kunnen worden opgebouwd.

Het moet duidelijk zijn dat bovenstaande elementen voor de vakorganisaties geen officiële stellingnames zijn, maar slechts een weergave vormen van een informeel gesprek.

Wat de representatieve vakorganisaties betreft zullen we blijven herhalen, dat een bijzonder beroep als dat van de militairen ongetwijfeld een bijzondere pensioenregeling verrechtvaardigt.

 

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten 
Yves Huwart

Logo ACMP 
Edwin Lauwereins

Logo VSOA 
Luc Maes

Logo ACOD 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief