2 november 2016

 

Premier wil de vakbonden niet ontvangen!

Charles Michel wil de representatieve vakbonden voor het militair personeel niet ontvangen!

Naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering op 15 oktober 2016 over de verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen hebben de vier representatieve militaire vakorganisaties in algemeen vakbondsfront op 18 oktober een dringend onderhoud gevraagd met de eerste minister Charles Michel.

Blijkbaar schuift hij de hete aardappel door naar zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die de vakbonden heeft uitgenodigd op 26 oktober 2016.

Dit gesprek verduidelijkte slechts wat we al vreesden. Defensie werd nergens gehoord noch erkend met als koud resultaat een reeks van blinde maatregelen ten nadele van het militaire beroep. Onduidelijkheid blijft troef voor wat betreft evt. overgangsmaatregelen evenals het nieuwe pensioenstelsel. Zo is totaal geen zicht op hoe de pensioenen van de militairen zich zullen integreren in het nieuwe concept rond de ‘zware beroepen’. Volgens de minister zal er nog sociaal overleg plaatsvinden op diverse niveaus. De limieten waarbinnen deze onderhandelingen zich moeten situeren geven echter geen enkele garantie op een duidelijk eindperspectief. De toekomst blijft absoluut onzeker!

Op 28 oktober 2016 ontvingen de vakbonden een e-mail van de eerste minister dat hij tevreden is dat de vier vakorganisaties ontvangen werden op het kabinet pensioenen en dat hij aandringt dat de maatregelen zullen geïmplementeerd worden na sociaal overleg.

De vier representatieve vakorganisaties vinden het ronduit schandalig dat de eerste minister niet eens de moeite en de tijd neemt om met de vertegenwoordigers van het personeel te praten, temeer omdat deze maatregel gestoeld is op een principebeslissing vanuit zijn federale regering!

Namens de vier representatieve vakorganisaties,

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten 
Yves Huwart

Logo ACMP 
Edwin Lauwereins

Logo VSOA 
Luc Maes

Logo ACOD 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief