8 december 2014

 

Opstart Benefit-platform uitgesteld!

ACV Openbare Diensten kondigde in oktober aan dat het benefit-platform waarvoor ze jarenlang hadden gelobbyd bij de overheid zou worden opgestart. Zie onze nieuwsbrief van 5 oktober 2014. Tijdens de beheerraad van CDSCA was het licht op groen gezet en de webmaster had ons bevestigd dat tegen het einde van de maand oktober het benefit-platform van start zou gaan.

Bij de verdere opvolging van dit dossier stelden we echter vast dat de problemen waardoor het al zolang had geduurd om dit platform op te starten, niet van de baan waren. In het koninklijk besluit over de werking van CDSCA waren wel de nodige aanpassingen doorgevoerd, maar dit ligt momenteel bij de inspecteur van financiën.

Op 25 november 2014 stuurde ACV Openbare Diensten een brief betreffende dit benefit-platform aan de heer Minister, Steven Vandeput en eveneens ter info naar alle leden van de kamercommissie Landsverdediging:

ACV Openbare Diensten lanceerde een voorstel om een Benefit-platform te ontwikkelen voor het militair personeel. ACV Openbare Diensten nam het initiatief om Defensie te laten kennismaken met het zeer goed uitgewerkt Benefit-platform van de politie.

Bij de start van de tweede legislatuur beloofde minister Pieter De Crem ons tijdens een bilaterale vergadering dat hij tijdens zijn legislatuur een benefitplatform zou creëren.

Op 11 februari 2014 stuurt Minister Pieter De Crem een nota naar de adjunct-Administrateur-generaal van CDSCA waarin hij vraagt het benefit dossier uit te werken en toe te lichten op het beheerscomité van 12 maart 2014. Om dit benefit platform voor het personeel van Defensie te ontwikkelen stelt DGJM dat “het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging” dient te worden aangepast. Op 30 april 2014 stuurt de adjunct-Administrateur-generaal van CDSCA dit dossier door naar de inspectie van financiën.

Ondertussen heeft CDSCA een akkoord afgesloten met Railfacilities voor het aanbieden van commerciële voordelen aan het personeel van defensie. Tot op heden moet ik vaststellen dat, vanwege de onwil en vertragingsmaneuvers van bepaalde partijen dit dossier nog steeds niet tot een goed einde is gebracht.

ACV Openbare Diensten vraagt dan ook uitdrukkelijk aan Minister van Defensie, Steven Vandeput om de finalisering van het gewijzigd KB CDSCA niet af te wachten en de benefits van Railfacilities al open te laten stellen voor de militairen. Het is niet de eerste maal dat voordelen aan personeelsleden worden gegeven vooraleer de wettelijke basis volledig is afgehandeld. In dit kader verwijs ik u eveneens naar het oprichten van de crèches van CDSCA waarbij deze eveneens werden opgestart vooraleer het KB was aangepast.

Aangezien de budgettaire situatie van Defensie niet toelaat dat de wedden, waarvan de barema’s (min-max) dateren van 1994, worden opgewaardeerd;

Aangezien er steeds meer en meer wordt verlangd van het personeel waarbij hun persoonlijke beroepskosten oplopen;

Aangezien dat Defensie GRATIS kan aansluiten op het benefit-platform van Railfacilities en dit dus geen weerslag heeft op het budget van Defensie;

Aangezien de mogelijke juridische problemen bij een opstart van dit Benefitplatform voor de verschijning van het KB CDSCA met de aanpassingen uiterst klein zijn;

Gezien de in aantocht zijnde koopperiode van het einde jaar;

verzoekt ACV Openbare Diensten de minister om DRINGEND het benefit-platform van Railfacilities te laten opstarten voor het personeel van Defensie.

Het kabinet van minister Steven Vandeput nam contact op met ACV Openbare Diensten. We vroegen hen om op korte termijn alsnog een doorbraak te realiseren. Op het kabinet MOD ziet men twee mogelijke pistes. De ene is een apart KB benefits maken waartegen de inspecteur van financiën geen bezwaren kan uiten. De ander piste is deze die ACV Openbare Diensten al een heel lange periode vraagt aan de minister, zijnde het implementeren van het benefit-platform binnen het huidige KB CDSCA. Ook deze laatste piste wordt momenteel door het kabinet onderzocht.

We houden jullie van de verdere evoluties op de hoogte.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief