Nieuwsbrief 2021

 

12 oktober 2021 - Beslissing Budgettair conclaaf - weddeherziening militairen

Vergadering met de MOD

Net voor de State of the Union van 12 oktober 2021, werden de vakorganisaties uitgenodigd door minister Ludivine Dedonder om toelichting te geven bij de beslissingen genomen in het budgettair conclaaf.

Onderhandelde weddeherziening

Op 30 april 2021 werd de onderhandeling over de weddeherziening van de militairen afgerond met een akkoord van de vier vakorganisaties.
Met dit akkoord werden de wedden van de militairen afgelijnd op de wedde van de politie op basis van een studie die per personeelscategorie de even waardigheid van competenties en werkomstandigheden vastlegde. Dit project werd begroot op 150 miljoen euro en zou volledig gerealiseerd worden binnen het bestaande budget van Defensie.

Lees meer...

 

2 juni 2021 - Toelagen van 1 naar 1,15 / 1850

Onderhandeling aanpassing teller 1/1850

In uitvoering van het herkapitaliseren in het personeelsdomein en het “POP” plan van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder werd het dossier over de verhoging van 1/1850 naar 1,15/1850 besproken.

In het ontwerp van koninklijk besluit worden de toelagen die gelinkt zijn aan oefeningen en maneuvers, operationele inzet, permanenties en prestaties van nachtwakers met 15% opgetrokken.

Lees meer...

 

31 mei 2021 - Maaltijdcheques voor militairen

Onderhandeling maaltijdcheques

Het toekennen van maaltijdcheques voor militairen kadert in het “POP” plan van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, en is erop gericht de koopkracht van de militairen te verhogen en het beroep van militair attractiever te maken.

De maaltijdcheques zullen een nominale waarde hebben van 6 euro. De maaltijdcheque is een extra legaal voordeel dat altijd bestaat uit een bijdrage van de werkgever (4,91 euro) en een minimale bijdrage van de werknemer van 1,09 euro. De werknemersbijdrage zal verrekend worden met de wedde van de militair.

Lees meer...

 

11 mei 2021 - COVID-19, één jaar later

"Het blijft absoluut belangrijk dat iedereen de coronamaatregelen toepast"

Corona blijft voor iedereen een grote uitdaging. Ook bij Defensie moesten er soms drastische beslissingen worden genomen. De operaties en Hulp aan de natie bleven draaien, maar waar nodig werden er af en toe bijsturingen gedaan en werd het personeel dat in operaties moest vertrekken op hotel in quarantaine geplaatst. Ook kon het personeel indien nodig gebruikmaken van deze hotels om in quarantaine te gaan na hun zending.

Na 1 jaar corona stelt ACV Openbare Diensten vast dat ...

Lees meer...

 

7 mei 2021 - ACV Defensie bereikt akkoord over kb weddeherziening

Vandaag, vrijdag 7 mei 2021 geeft ACV Defensie, ondanks het nog bestaan van belangrijke knelpunten, zijn akkoord op de weddeherziening uit het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003.

Voorbeschouwing

Evenzeer zoals de dag van vandaag was in 2003 een weddeherziening onontbeerlijk om de moreel van de militairen te consolideren en de attractiviteit van het beroep van militair te verbeteren. Door het gebrek aan competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep van militair met sectoren die op geldelijk vlak aantrekkelijker zijn, wordt de werving van jonge militairen en alzo de operationaliteit in gevaar gebracht.

Lees meer...

 

28 maart 2021 - Akkoord over de opwaardering weddetabellen

Belangrijk akkoord in de weddeonderhandeling

Vrijdag 26 maart 2021 bereikten de vakorganisaties met de overheid een akkoord over de nieuwe basistabellen van de militaire wedde. Deze basistabellen houden een weddeverhoging in, richting het niveau van de wedden van de politie. Dit hele concept zal nu verder worden uitgewerkt in regelgeving (ontwerp van koninklijk besluit) die dan in de weken na de paasvakantie formeel onderhandeld zal worden. Na het bereiken van een onderhandeld akkoord over deze wettelijke teksten moet dit dossier zoals gebruikelijk voorgelegd worden aan de Inspecteur van Financiën, de Minister van Begroting, de Raad van State, … . De allerlaatste stap in dit proces is de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer...

 

19 maart 2021 - HRM@Defence - ACV Defensie
in gesprek met de projectverantwoordelijken

Begin januari 2021 schakelde Defensie over naar HRM@Defence. Kort daarna kreeg ACV Defensie heel veel vragen, reacties of meldingen van onze leden en niet-leden. Die vragenstroom is eigenlijk nooit gestopt.

Wij hebben alles verzameld en opgevolgd en gaven Defensie de kans om die dossiers op te lossen. Maar twee maanden na de start zijn er nog heel wat overblijvende en terugkerende problemen. Die wilden we graag bespreken met de verantwoordelijken van HRM@Defence.

Lees meer...

 

4 februari 2021 - Minister Dedonder licht haar beleidsbeslissing toe

Opwaardering van het militair beroep

Op 4 februari nodigt de minister van Landsverdediging, Ludivine Dedonder, de vakorganisaties uit om haar plan van opwaardering van het militair beroep toe te lichten. De minister verwoordde dit heel duidelijk met volgende uitspraak.

People our priority

Het is vele jaren geleden dat het personeel nog eens naar voor werd geschoven bij Defensie. In de vorige legislaturen werd hoofdzakelijk ingezet op investeringen. De uitspraak van “de militair is het belangrijkste kapitaal van Defensie” waren we bijna vergeten. Maar met deze Minister wordt opnieuw de nadruk gelegd op het verbeteren van de attractiviteit van het militaire beroep.

Lees meer...

 

5 januari 2021 - Petitie: "Vastleggen van de 2% BBP-norm voor Defensie"

Nieuw platform burgerinitiatieven

Op 3 december 2020 lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuw platform voor burgerinitiatieven (petitierecht), waarbij het burgers mogelijk wordt gemaakt om verzoekschriften in te dienen aan de Kamer of een petitie te starten rond een initiatief en gehoord te worden in de Kamer.

Om te kunnen gehoord worden in de Kamer dienen er 25.000 handtekeningen te worden verzameld, daarvan moeten 14.500 ondertekenaars woonachtig zijn in het Vlaamse Gewest, 8.000 in het Waalse Gewest en 2.500 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tekenen kan digitaal op het platform van de Kamer ...

Lees meer...