15 mei 2019

 

Verloning

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

  • Stakingsrecht en syndicaal overleg
  • Investeringen in infrastructuur
  • Woon/werk verkeer 
  • Work/life balance
  • Verloning
  • Personeelsbeleid (vrijdag 17 mei 2019)

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Verloning

Naast een eenmalige lineaire verhoging van 1%, dateren de eindweddenbarema’s van de militairen van 1994. De uitgevoerde wijzigingen in 2003 was een herschikking van de tussentijdse verhogingen en hadden geen invloed op de eindwedden. We kunnen dus stellen dat, behalve een eenmalige lineaire verhoging met 1%, er voor de militairen sinds 1994 geen koopkrachtverhoging heeft plaatsgevonden. (zie onze studie “attractieve verloning van militairen” van maart 2019 – www.acvdefensie.be)

Daarnaast worden toelagen en vergoedingen voor de uitvoering van opdrachten forfaitaire berekening in tijd en in geld waardoor dat militairen goedkope arbeidskrachten worden die daarenboven ook nog eens verplicht worden om zonder protest de opgelegde taken uit te voeren. (Zie onze studie “Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen” van september 2016 – www.acvdefensie.be)

Het wordt tijd dat militairen een eerlijke verloning krijgen op basis van uitgevoerde prestaties bij Defensie. Hierbij moet elk uur in rekening worden gebracht en vergoed worden hetzij in tijd, hetzij financieel. Deze financiële vergoeding moet tevens een verhogingsfactor bezitten voor overuren, avonduren en nachturen en uren gepresteerd op een zaterdag, een zondag of een feestdag.

Daarenboven wordt zonder rekening te houden met de specificiteit van de militairen, het militaire statuut veelal afgelijnd op dat van andere werknemers. Hierdoor haalt de overheid het precair statutair evenwicht onderuit en dienen dringend compenserende en herstellende maatregelen worden genomen om defensie opnieuw attractief te maken.

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

Voor Wouter Beke (CD&V) zijn er drie belangrijke componenten in een loopbaan. Dit is de verloning, de work-life en het pensioen. Een deel forfaitaire berekening zal altijd blijven bestaan, dat is volgens hem intrinsiek aan militair zijn. Dat kan je niet zomaar vergelijken met anderen.

Karolien Grosemans (NV-A) is het eens met Wouter Beke en vindt dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de verloning, de work-life en het pensioen.

Melissa Depraetere (sp.a) vindt dat Defensie terug moet keren naar het uitvoeren van zijn kerntaken en moet afstappen van het uitvoeren van andere taken. En als er toch militairen worden ingezet voor taken die de politie doet, vindt Melissa Depraetere het evident dat deze aan dezelfde verloning als de politie gebeuren.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief