27 juli 2017

 

Toelichting voorstel overgangsmaatregelen militaire pensioenen

Voorafgaande belangrijke opmerking

Hieronder vindt u in de eerst plaats een kort overzicht van de doelstellingen die ACV Defensie in zijn memorandum "Pensioenleeftijd militairen - zware beroepen" heeft bepaald en die eveneens hernomen werden in de krachtlijnen vastgelegd door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Daarna geven we uitleg over de stand van zaken na drie informele vergaderingen tussen het kabinet van Pensioenen, het kabinet van Defensie en de vakorganisaties.

Hierbij moeten we opmerken dat deze vergaderingen erop gericht zijn om de principebeslissing die de ministerraad in het weekend van 15/16 oktober 2016 heeft genomen te versoepelen. De leeftijd waarop militairen uiteindelijk defensie kunnen verlaten zal afhangen van enerzijds de maatregelen die genomen zullen worden door de regering (op advies van de Nationale Pensioen Commissie (NPC)) en anderzijds van de maatregelen die Defensie zal nemen in het kader van een teruggave op het einde van de loopbaan van gepresteerde en niet vergoede uren, zeg maar, een opname van een soort van tijdsparen.

Het is dus zeer belangrijk deze informatie in dit kader te bekijken en contact op te nemen met één van onze militanten (zie onze nieuwsbrief van 20 juli 2017 - Raadpleging militairen over maatregelen pensioenen) zodat die u de juiste toedracht kunnen toelichten.

Kort overzicht van het memorandum "Pensioenleeftijd militairen - zware beroepen" van 27 januari 2017

Samenvatting (eisen ACV Defensie):

 • In regime (Deze beslissing wordt later door de regering genomen in het kader van de zware beroepen):
  • Elk dienstjaar telt mee als "zwaar beroep" (BDL)
  • Militair moet Defensie kunnen verlaten op de leeftijd van 58 jaar
   • Maatregelen Pensioenen >> Zware beroepen:
    • Maximale factor voor de 4 criteria
     • Belastende arbeidsomstandigheden
     • Belastende werkomgeving
     • Verhoogde veiligheidsrisico's
     • Emotionele werkbelasting
    • Extra voor bijkomende zware lasten (consolidatie 2 jaar tijdsbonificatie)
   • Maatregelen Defensie >> disponibiliteit (tijdsparen = compensatie van niet vergoede uren)

 • In overgang (Zie het voorstel dat hieronder wordt toegelicht):
  • Zeer lange overgangsperiode
  • Geen loopbaanvoorwaarden tijdens overgangsperiode
  • Evolutie overgang door de som van maatregelen Pensioenen en Defensie:
   • +1 jaar in 2025 >> 57 jaar
   • +1 jaar in 2030 >> 58 jaar

Vergaderingen vakorganisaties, pensioenen en defensie - samenvatting voorstel

Belangrijke opmerking: Dit voorstel heeft nog onbekende factoren die een gunstige invloed kunnen hebben op de leeftijd waarop een militair defensie kan verlaten. Deze onbekende factoren zijn: de impact van de "Zware beroepen" en de inspanningen die Defensie zal leveren.

 1. Inwerkingtreding van de hervorming.
  • Zware beroepen op 1 januari 2019?
   • ja: Pensioenberekening 1/50ste voor de jaren voordien + zware beroepen
   • neen: Bestaande pensioenregeling (leeftijdsgrens 56 jaar)
 2. Vrijwillige encadreringsprestaties.
  • VEP + vanaf 1 januari 2019 nieuw systeem VVML (vrijwillige verlenging van de militaire loopbaan)
 3. Overgangsbepalingen voor diegenen die het pensioen naderen.
  • Pensioenleeftijdsgrens t/m 2031 - stelselmatig optrekken 57-58-59 jaar
  • Pensioen op aanvraag - overgang van 2032 tot 2039 (59,5-63 jaar)
 4. Voorwaarde lange loopbaan
  • 2019-2031: Pensioen op aanvraag 56-58 jaar mits loopbaanvoorwaarden
  • 2032-2039: Pensioen op aanvraag 58-60 jaar mits loopbaanvoorwaarden
 5. Verworven rechten
  • Diensten voor 2019 - pensioenberekening aan 1/50ste
  • Varend personeel - behoud plafond 90%
  • Behoud dubbele berekening
  • Beslissing 23 december 2016 - vrijwaren personeel getroffen door pensioenmaatregelen 2009
 6. Overgangsbepalingen verbonden aan de afschaffing van het ambtshalve karakter.
  • Cumulplafond ingeval van beroepsactiviteit - overgangsstelsel behoud gunstig stelsel.
  • Overgangsstelsel garandeert behoud preferentiële berekening overlevingspensioen.
  • Behoud minimumpensioen voor ambtshalve pensioen voor 60 jaar.
 7. Overgang naar een maandelijks systeem van oppensioenstelling.
  • Van 3 maandelijkse pensionering naar maandelijkse pensionering vanaf 1 januari 2019.
 8. Idendieke pensioenreglementering voor de militairen van hetzelfde geboortejaar.
  • Militairen geboren in december x (= pensioen 1 januari x+1) >> zelfde voorwaarden als pensioen x
 9. Geleidelijke vermindering van de tijdsbonificaties.
  • Voor de loopbaanvoorwaarde - op 1 januari 2019:
   • + 50 jaar = 2 jaar
   • 38-49 jaar = 1 jaar
   • -37 jaar = 0 jaar
  • Voor de berekening van het pensioen - op 1 januari 2019:
   • 12 jaar dienst = 2 jaar
   • 6-12 jaar dienst = 1 jaar
   • -6 jaar dienst = 0 jaar
 10. Halftijds - keuzemogelijkheid van betrokken personeel:
  • Verlenging halftijds
  • Hervatten voltijds
 11. Verloven voorafgaand aan het pensioen
  • Defensie: Studie eindeloopbaanmaatregelen.
 12. Zware beroepen
  • Valorisatie loopbaan voor 2019 in zware beroepen voor bepalen datum vervroegd pensioen.
 13. Aanpassen loopbaantabellen aan loopbaanduur.
  • Barema's Kapt en Cdt aanpassen aan loopbaanduur.

Uitgewerkt voorstel in tabelvorm

Wij interpreteren deze elementen als volgt:

(* IWD = in werkelijke dienst)

Voorstel Pensioenen/Defensie - 14 juli 2017
. Gewone voorwaarden Lange loopbanen Tijdsbonificatie
jaar Verhoging P leeftijd Loopbaan-voorwaarde Verhoging P leeftijd Loopbaan-voorwaarde Loopbaan
voorwaarde
Financieel (vb.)
2017   56 NIHIL       nvt IWD*
18jr
IWD*
22 jr
2018   56 NIHIL       nvt 2 2
2019 1 57 NIHIL 0 56 40 2 2 2
2020 1 57 NIHIL 0 56 40 2 2 2
2021 1 57 NIHIL 0 56 40 2 2 2
2022 1 57 NIHIL 0 56 40 2 2 2
2023 1 57 NIHIL 0 56 40 2 2 2
2024 2 58 NIHIL 0 56 41 2 2 2
2025 2 58 NIHIL 1 57 41 2 2 2
2026 2 58 NIHIL 1 57 41 1 2 2
2027 2 58 NIHIL 1 57 41 1 2 2
2028 3 59 NIHIL 1 57 41 1 2 2
2029 3 59 NIHIL 1 57 42 1 2 2
2030 3 59 NIHIL 2 58 42 1 2 2
2031 3 59 NIHIL 2 58 42 1 2 2
2032 3,5 59,5 40 2 58 42 1 2 2
2033 4 60 40 2 58 43 1 2 2
2034 4,5 60,5 40 3 59 43 1 2 2
2035 5 61 41 3 59 43 1 2 2
2036 5,5 61,5 41 4 60 43 1 2 2
2037 6 62 42 4 60 43 1 2 2
2038 6,5 62,5 42 4 60 43 Nihil 2 2
2039 7 63 42 4/5 60/61 44/43 Nihil 2 2
2040 Invulling zware beroepen ! ? Nihil 2 2
2041 Nihil 2 2
2042 Nihil 2 1
2043 Nihil 2 1
2044 Nihil 2 1
2045 Nihil 2 1
2046 Nihil 1 1
2047 Nihil 1 1
2048 Nihil 1 Nihil
2049 Nihil 1 Nihil
2050 Nihil 1 Nihil
2051 Nihil 1 Nihil
2052 Nihil Nihil Nihil
2053 Nihil Nihil Nihil
2054 Nihil Nihil Nihil
2055 Nihil Nihil Nihil
2056 Nihil Nihil Nihil

 

OPGELET! Tot 2031 gaan in dit voorstel de militairen met pensioen van ambtswege zonder dat er loopbaanvoorwaarden worden aan gekoppeld, ofwel vervroegd op aanvraag mits loopbaanvoorwaarden. De leeftijden waaraan eveneens loopbaanvoorwaarden zijn verbonden kunnen nog verlagen in uitvoering van de nog te nemen regeringsbeslissing over de "Zware beroepen" en de impact hiervan op de loopbaan.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief