10 juni 2020

 

Eindelijk een overeenkomst over weddeverbetering !

Lobbywerk ACV Defensie voor een attractieve verloning

In de tekst van het koninklijk besluit van 18 maart 2003, de vorige weddeherziening, werd het engagement opgenomen om op termijn de wedde van de militairen marktconform te maken.

Al verschillende jaren strijdt ACV Defensie om dit engagement te realiseren. Vorig jaar nog, in maart 2019, bracht ACV Defensie een brochure uit over de “Attractieve verloning van militairen”. 
(http://acvdefensie.be/docleden/brochures-presentaties/201903-Dossier-Attractieve-verloning-van-militairen.pdf)

In deze brochure analyseerde ACV Defensie:

  • De wedde-evolutie sinds 1994 en de aanpassingen in 2003
  • De loonhandicap ten opzichte van de groeiende welvaart
  • Loonkloof tussen Defensie en de concurrentie in de openbare (politie) en private sector (bewaking)

Tijdens de besprekingen over het verbeteren van de attractiviteit van het beroep van militair is ACV Defensie bij de overheid daarom blijven aandringen om het 17 jaar oude engagement van 2003, nu ook effectief uit te voeren.

Eerste stappen naar een weddeherziening

Het onderhoud met de minister van Landsverdediging, de besprekingen met DGHR en met het kabinet CHOD hebben uiteindelijk geleid tot een overeenstemming tussen de CHOD en de vakorganisaties inzake weddeverbetering voor militairen.

De doelstelling van deze overeenkomst is de wedde van de militairen marktconform te maken door aflijning op de wedde van de politie, alsook nadien deze koppeling te blijven verzekeren.

Hiervoor werd een werkgroep opgericht, bestaande uit leden van de vakorganisaties en leden van Defensie, die in samenwerking met een externe partner, voor elke personeelscategorie en graad bij Defensie de overeenstemmende kaders of equivalente functies bij de politie zullen bepalen.

Koopkrachtverhoging voor militairen

De aflijning van de militaire wedde op deze van de politie zal een mooie koopkrachtverhoging met zich meebrengen. We moeten echter realistisch zijn, en weten dat deze aflijning heel wat tijd gaat in beslag nemen. Ze is dus zeker nog niet voor morgen.

Daarom werden eveneens de onderhandelingen afgerond van andere nieuwe projecten die wel op een kortere termijn realiseerbaar zijn, zoals maaltijdcheques voor militairen en verwijderingstoelage voor militairen die zich ver moeten verplaatsen.

 

ACV Defensie streeft naar een marktconforme verloning voor alle militairen !

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief