13 mei 2019

 

Work-life balance

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

 • Stakingsrecht en syndicaal overleg
 • Investeringen in infrastructuur
 • Woon/werk verkeer 
 • Work/life balance
 • Verloning (woensdag 15 mei 2019)
 • Personeelsbeleid (vrijdag 17 mei 2019)

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Work-life balance

Een evenwichtige balance tussen werk en privé wordt één van de uitdagingen van een toekomstige attractieve Defensie. ACV Defensie heeft hierover al verschillende voorstellen ingediend waarvan we hieronder enkele kort toelichten:

 • Beperken van de inzetbaarheid op jaarbasis door regelgeving te ontwikkelen en een maximaal aantal uren inzetbaarheid van militairen vast te leggen.
 • Telewerk, thuiswerk en satellietwerken als standaard voorzien voor de functies die voor deze arbeidsmogelijkheden in aanmerking komen.
 • Ruime en flexibele glijtijden voorzien voor het opvangen van problemen rond kinderopvang, files in het woon-werkverkeer, … .
 • Flexibele werkuren die niet persé uur gericht moeten worden ingevuld. Hierbij dient de overheid het personeel te vertrouwen in de uitvoering van hun opdracht.
 • Heel belangrijk voor de work-life balance is de decentralisatie. Hierbij moet er gezocht worden naar een regionale spreiding van eenheden (of onderdelen ervan). De diversiteit van functies per regio moet zo groot mogelijk zijn zodanig dat de militair korter bij huis kan worden tewerkgesteld. (vb. Ook infanterie voorzien in West-Vlaanderen, …)
 • Maar in het kader van kosten besparen moeten ook pistes bekeken worden van een kortere werkweek die eventueel kan gespreid worden over 4 dagen per week. *
 • Voor oudere militairen kan voorzien worden in een anciënniteitsverlof.

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

Peter Geerts (Groen) vindt dat éénzelfde werklast met minder personeel het gewoon voor iedereen zwaarder maakt. Hij denkt dat er in dat kader een maximum jaarprestatie moet komen.

Voor Melissa Depraetere (sp.a) heeft de studie van ACV Defensie over een maximale jaarprestatie gelezen en heeft daarop een motie van aanbeveling in het parlement ingediend om eindelijk eens werk te maken van een koninklijk besluit en zoekt nog partners om dit te ondersteunen.

Wouter Beke (CD&V) is van mening dat er drie belangrijke componenten zijn in de carrière van iedereen. Deze zijn: het inkomen, de work-life tijdens de carrière en het einde van de carrière.

Karolien Grosemans (NV-A) geeft aan dat de politiek het kader moet creëren en voldoende budget voorzien zodat de personeelsstructuren daar een oplossing kunnen voor vinden. Zij pleit om een grondige externe audit te houden. .

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief