10 mei 2019

 

Woon-werkverkeer

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

  • Stakingsrecht en syndicaal overleg
  • Investeringen in infrastructuur
  • Woon/werk verkeer 
  • Work/life balance (maandag 13 mei 2019)
  • Verloning (woensdag 15 mei 2019)
  • Personeelsbeleid (vrijdag 17 mei 2019)

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Woon-werkverkeer

Verplaatsingskosten nemen een steeds grotere hap uit het gezinsinkomen van de militair. Veelal nemen ze proporties aan die de gemotiveerde militair toch aanzet om een andere job te zoeken, dichter bij de woning. De huidige mutatiepolitiek van Defensie versterkt dit enkel. De individuele militair wordt in de huidige besparingsfobie het slachtoffer van genomen beslissingen door lokale militaire overheden. Flexibel werken, ruime keuze aan arbeidstijden komen meer en meer op de helling te staan terwijl deze net antwoord kunnen bieden. Eco-mobiliteitsprojecten worden opgedoekt. ACV Defensie vraagt dan ook om prioriteit te geven aan de uitwerking van een mobiliteitsconcept. Hierbij moet de focus worden gelegd op het beperken van de reistijd door:

  • Het uitbreiden van de glijtijden vanaf 06.00 uur om de militairen de mogelijkheid te geven om op hun werk aan te komen voor de files ontstaan.
  • Door beheersmatig zoveel mogelijk militairen zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te stationeren.
  • Een mobiliteitsbudget (tussenkomst van de werkgever) of benzine(energie) bons kunnen eveneens de betaalbaarheid van het woon-werkverkeer verbeteren.
  • Daarnaast kan ook reistijd als diensttijd worden aangerekend.

Maar eveneens moet men bij het mobiliteitsconcept rekening houden dat over het algemeen kazernes niet naast een station liggen en dus moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Georganiseerd busvervoer (snelbussen) zou hier deels voor een oplossing kunnen zorgen, maar ook bedrijfsfietsen voorzien aan het station of een abonnement op autodelen (Cambio) behoord tot de mogelijkheden.

Daarnaast zal Defensie moeten anticiperen op de (toekomstige) evoluties in het verkeer, zoals het voorzien van laadpalen in de kwartieren voor de elektrische fiets en wagen.

De overheid heeft plannen om rekeningrijden in te voeren. Dit rekeningrijden mag geen extra belasting en uitgave worden voor het personeel. Defensie moet hiervoor pistes uitwerken en maatregelen voorzien. (bijvoorbeeld: in de wetgeving een uitzondering bekomen voor militairen, of in een compenserende vergoeding voorzien.)

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

Voor Melissa Depraetere (sp.a) is een woon-werk vergoeding een lapmiddel die op korte termijn voor een oplossing zorgt. Het echte probleem is de regionale spreiding van de kwartieren.

Wouter Beke (CD&V) ziet naast goed openbaar vervoer een oplossing in telewerk en thuiswerk.

Peter Geerts (Groen) denkt dat we moeten gaan kijken naar militair intern vervoer.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief