8 mei 2019

 

Investeringen in infrastructuur

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

  • Stakingsrecht en syndicaal overleg
  • Investeringen in infrastructuur
  • Woon-werkverkeer (vrijdag 10 mei 2019)
  • Work-life balance (maandag 13 mei 2019)
  • Verloning (woensdag 15 mei 2019)
  • Personeelsbeleid (vrijdag 17 mei 2019)

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Investeringen in infrastructuur

De infrastructuur van Defensie is grotendeels verouderd en wordt al decennialang verwaarloosd. Er dienen dringend onderhouds- en verfraaiingswerken te worden uitgevoerd om de leefomstandigheden van het militair personeel op te krikken.

De komende jaren zullen serieuze inspanningen moeten worden geleverd om de verouderde gebouwen naar de nieuwe normen, onder meer in het domein van de duurzaamheid te realiseren. Middelen voorzien voor nutsvoorzieningen (water, stookolie, elektriciteit en gas) moeten zorgen voor de verduurzaming van de infrastructuur.

Maar eveneens moet gewerkt worden een de rationalisatie van de infrastructuur, de implementatie en de geografische spreiding van de kwartieren. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden met het potentieel aan kwartieren, de kosten en het evenwicht in regionale spreiding, de eventuele impact van de regionale rekrutering en het welzijn van de militairen.

Daarnaast zullen kwartieren die niet meer noodzakelijk zijn voor Defensie moeten worden verkocht. Met de opbrengsten daarvan kunnen de nodige infrastructuur-werken worden aangevat in de overblijvende kwartieren alsook de nodige investeringen worden gedaan om de rationalisatie mogelijk te maken.

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

Melissa Depraetere (sp.a) wil vanwege de krimpende getalsterkte de oppervlakte van de kazernes verkleinen en de niet gebruikte gebouwen verkopen. De opbrengst zou dan moeten gebruikt worden om de tewerkstelling regionaler te organiseren.

Voor Peter Geerts (Groen) is de budgettaire bodem bereikt. De staat van sommige gebouwen is absoluut abominabel.

Karolien Grosemans (NV-A) beseft dat er een inhaalbeweging moet komen om de kazernes aan de hedendaagse tijd aan te passen.

Volgens Wouter Beke (CD&V) zouden gesloten militaire kwartieren op korte termijn een nieuwe bestemming moeten krijgen. Door de opbrengsten van de verkoop te investeren kunnen we moderne kwartieren creëren die minder exploitatiekosten met zich meebrengen.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief