7 september 2018

 

Tijd voor actie want ziek zijn is geen keuze!

Ook Defensie de pineut!

Gisteren lichtten we nog toe dat, ondanks dat militairen geen ziektedagen hebben, zij toch getroffen worden door de regeringsbeslissing. Het doel op zich is niet de afschaffing van het ziektekrediet, doch wel het reduceren van de wedde van de zieke militair met 40% vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen. ACV toonde zich verbolgen dat de maatregel ook op de militairen van toepassing was. Maar volgens het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken was dat evenwel altijd al de bedoeling geweest.

Vandaag, interpelleerden we, tijdens het onderhandelingscomité, de militaire kabinetschef van de minister van Defensie. Deze bevestigde ons dat de regeringsbeslissing ook van toepassing is op het militair personeel.

Tijd voor actie!

Opnieuw wordt ons statuut verder uitgehold. De zoveelste besparingsmaatregel die het militair personeel moet ondergaan. Is dit de waardering die militairen krijgen voor hun dagdagelijkse inzet? Waar blijft onze minister met de invulling van de specificiteit?

De maat is vol, we gaan over tot actie op vrijdag 28 september 2018!

We roepen dan ook alle militairen op om een dagje verlof (recup) op te nemen en mee te betogen, samen met de andere bijzondere korpsen (politie en brandweer) en de personeelsleden van de federale, om een duidelijk signaal te geven aan de regering.

Verdere info volgt later.

Zie hieronder alvast ons pamflet

 


 

Gemeenschappelijk front

 

Ziek zijn is geen keuze!

Vakbondsfront in actie op 28 september

 

Ziek zijn is geen keuze en ziektedagen zijn geen verlof. Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput en minister Jambon. Want ze hebben dat duidelijk niet begrepen.

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en de gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen.

De regering raakt opnieuw aan het personeel in publieke diensten en bijzondere korpsen. Statuten worden verder uitgehold. Er is geen respect meer voor de mensen die in overheidsdiensten, hoven en rechtbanken, bij politie, brandweer en defensie het beste van zichzelf geven.

Na de herhaaldelijke aanvallen en gebroken beloftes is de afschaffing van het ziektekapitaal voor ons meer dan de druppel. Op 28 september aanstaande verenigen we onze krachten en onze stem met een sterke mobilisatie in Brussel en trekken we bij deze ministers aan de alarmbel.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief