6 september 2018

 

Toelichting over "ook defensie de pineut !"

Over onze nieuwsbrief van gisteren 5 september 2018 “Opbouw ziektekrediet verdwijnt: ook defensie de pineut !”, horen we uit sommige reacties dat militairen toch geen ziektekrediet hebben. Dit klopt ! Vandaar deze bijkomende toelichting.

Ziektekrediet

Ambtenaren, werknemers bij politie, bij brandweer, … hebben jaarlijks recht op een ziektekrediet.

Een Politie inspecteur bijvoorbeeld krijgt per jaar 30 dagen ziektekrediet. Per dag dat deze inspecteur ziek is wordt er één dag van zijn ziektekrediet afgetrokken. Indien het ziektekrediet is opgebruikt, gaat deze inspecteur over in disponibiliteit wegens ziekte. Tijdens deze disponibiliteit ontvangt hij slechts 60% van zijn laatste loon.

Het systeem voorziet dat jaarlijks de niet verbruikte dagen ziektekrediet worden gecumuleerd. Met andere woorden, een inspecteur die 4 jaar dienst heeft, en nooit is ziek geweest, heeft 120 ziektedagen opgebouwd en zal bij een langdurige ziekte gedurende 120 kalenderdagen het recht op een volle wedde blijven genieten.  

Militairen hebben geen ziektedagen !

Anders dan de andere ambtenaren hebben militairen geen ziektekrediet. Voor de militairen bestaat er dus geen jaarlijks cumulerend ziektekrediet waar de dagen ziekte worden vanaf getrokken.

In het huidige systeem behouden militairen het recht op volle wedde tijdens de afwezigheden om gezondheidsredenen (AGR).

Voor militairen die langdurig ziek zijn, of zullen zijn, is de korpscommandant verplicht om de procedure tot verschijning voor de militair commissie voor geschiktheid en reform (MCGR) uiterlijk op te starten bij het begin van de zesde maand afwezigheid om gezondheidsredenen.

De militaire commissie voor geschiktheid en reform (MCGR) zal de zieke militair oproepen en kan, indien deze militair nog niet in staat is om te gaan werken, hem bijvoorbeeld een tijdelijke ambtsontheffing om gezondheidsredenen toekennen. Voor aandoeningen die niet te wijten zijn aan de dienst, verminderd het inkomen van de militair dan tot 75% van zijn wedde.

Doelstelling bij afschaffing ziektekrediet

De afschaffing van het ziektekrediet is het middel dat de regering gebruikt om het inkomen van een ziek personeelslid te reduceren naar 60% vanaf de 31ste dag ziekte. Dit is een zuivere besparingsmaatregel van de regering op kap van het personeel!

Diezelfde inspecteur (hierboven vermeld) die na 4 jaar werken zonder ziek te zijn, een ongeval voorheeft en hierdoor 8 weken (56 dagen) werk onbekwaam is, zal in tegenstelling tot de huidige regeling, na 30 dagen zijn inkomen zien verminderen naar 60% van zijn huidige wedde. Hij zal dus 26 dagen 40% van zijn inkomen verliezen. 

Welke impact heeft dit op de militairen ?

De kabinetschef van de minister van openbaar ambt (minister Steven Vandeput – zelfde minister als voor defensie), bevestigde dat de geplande maatregelen ook van toepassing zullen zijn op de militairen.

Aangezien militairen over geen ziektedagen en ziektecontingent beschikken, kunnen ze dat ook niet van ons afpakken.

Maar de doelstelling van de afschaffing van de ziektedagen is een vermindering bewerkstelligen van het loon met 40% voor het personeelslid dat meer dan 30 dagen ziek is. En dit kan ook voor militairen worden geïmplementeerd !

Een militair die na een ongeval, 8 weken afwezig is om gezondheidsreden, behoudt in het huidige systeem zijn volle wedde. Volgens het aangekondigde systeem zou vanaf 1 januari 2019 deze zieke militair vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen, bestraffen door te snoeien in zijn inkomen. Ook zijn inkomen zou dan herleid worden tot 60% van zijn wedde. 

Besparing !

Deze beslissing werd door de regering genomen in juli 2018 tijdens een begrotingscontrole en heeft enkel als doel om in 2019, ettelijke miljoenen te besparen ten nadele van personeelsleden die langer dan 30 dagen ziek zijn.  

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief