20 juni 2018

 

Wijziging reglementering fietsvergoeding

Onderhandelingscomité van 27 april 2018

Tijdens het onderhandelingscomité van 27 april 2018 waarbij onder andere het gebruik van de speed pedelec (*) werd ingevoegd in het koninklijk besluit over de fietsvergoeding heeft de militaire overheid op vraag van de vakorganisaties zich geëngageerd om een verduidelijking uit te werken over onderstaande twee problematieken:

  1. Vertrekpunt: verduidelijking van de notie van “verblijfplaats-woonplaats”
  2. Aankomstpunt: analyse voor een uitbreiding van de notie “gewone plaats van het werk”

De overheid beloofde aan de vakorganisaties om binnen een termijn van 1 maand, na de analyse met betrekking tot het aankomstpunt, de richtlijn “Fietsvergoeding voor militairen” (DGHR-SPS-INDVER-003) aan te passen.

(*) Voor de toekenning van een fietsvergoeding voor het gebruik van de speed pedelec moet men nog wachten op de publicatie van het onderhandeld koninklijk besluit in het Staatsblad.

Wijzigingen SPS Fietsvergoeding

Om duidelijkheid te scheppen werden de begrippen “Woonplaats” en “Gewone plaats van het werk” in de SPS-INDVER-003 vervangen door “Verblijfplaats” en “Effectieve plaats van het werk”.

Verblijfplaats

De verblijfplaats stemt in principe overeen met de woonplaats, met andere woorden, de plaats waar de militair in de bevolkingsregisters is ingeschreven en waar hij verondersteld wordt te verblijven. Als dit niet het geval is, is de verblijfplaats de feitelijke woning van de militair, in België of in het buitenland. Behalve als de militair andere informatie verstrekt, is deze feitelijke woning deze die vermeld staat op zijn persoonlijke inlichtingsfiche.

Effectieve plaats van het werk

De effectieve plaats van het werk is de plaats waar de militair effectief werkt. Met andere woorden betreft dit niet noodzakelijk het adres van het organisme dat overeenkomt met de ingang van het kwartier waar de militair zijn hoofdaffectatie heeft, maar meer precies de plaats (gebouw of installatie binnen het kwartier) waar hij zijn functie dagelijks effectief uitoefent.

Toepassingsgebied

In het kader van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, begint het traject aan de verblijfplaats en eindigt dit op de effectieve plaats van het werk.

Bijvoorbeeld, als de militair zijn functie uitoefent in een gebouw op een afstand van 2 km van de ingang van het kwartier, dan wordt die afstand ook in rekening genomen voor de berekening van het traject verblijfplaats-effectieve plaats van het werk.

Het is ook zo dat voor een dienstverplaatsing met de fiets, het traject wordt berekend vanaf de verblijfplaats of de effectieve plaats van het werk, tot de plaats van de opdracht.

In werking treding

Vanaf 1 juli 2018 zal deze nieuwe regeling in werking treden.

Militairen voor wie in het kader van deze nieuwe regeling het traject wijzigt, kunnen best zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag, met het nieuwe traject, indienen bij de korpscommandant.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief