2 mei 2018

 

Aanpassing tweetaligheidstoelage militairen

Doel van de aanpasssing.

Het aanpassen van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen aan de equivalente taalexamens en toelagen die voorzien zijn en toegekend worden aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. (KB van 13 juli 2017).

Verhoging van de toelage voor tweetaligheid.

Momenteel ontvangen 46 vrijwilligers en 672 onderofficieren die geslaagd zijn in het militaire examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal en aan 771 officieren die geslaagd zijn in het examen van de grondige kennis van de tweede landstaal een maandelijkse toelage voor tweetaligheid.

Voor de vrijwilligers en de onderofficieren bedraagt deze toelage aan 100%, 12,40 € (de huidig geïndexeerde toelage bedraagt 20,75 €) en voor de officieren bedraagt deze toelage aan 100% 24,79 € (de huidige geïndexeerde toelage bedraagt 41,48 €). Deze toelage is onderhevig aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing.

Het huidig voorliggend koninklijk besluit is de eerste fase van de herziening van de taaltoelagen toegekend aan militairen. In deze eerste fase wordt de actueel toegekende tweetaligheidstoelage gelijkgeschakeld met deze toegekend aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Equivalentie van het kennisniveau

Onderstaande tabel geeft de equivalentie weer tussen de wettelijke kennisniveaus van Defensie en de wettelijke kennisniveaus van het federaal openbaar ambt

Wettelijk kennisNiv Defensie Wettelijk kennisNiv FOD
 Grondige kennis Art 7 Niv 1/A * 
 Werkelijke kennis OOffr Art 7 Niv 2/C *
 Werkelijke kennis Vrijwilliger Art 7 Niv 3/D * 

* Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot toekenning van de toelage voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, die het bedrag van de toelage vaststelt.

Aflijnen van de toelage volgens het kennisniveau

Kennisniveau Defensie Oude toelage Nieuwe toelage
 Grondige kennis  24,79 €   110 € (184,07 € *
 Werkelijke kennis OOffr 12,40 €   80 € (133,87 € *)
 Werkelijke kennis Vrijwilliger 12,40 €   75 € (125,51 € *)

* Geïndexeerde toelage die onderhevig is aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing

De optrekking en gelijkschakeling van de tweetaligheidstoelage aan de tweetaligheidstoelage van het federaal openbaar ambt brengt voor Defensie een jaarlijkse meerkost mee van 2.289.360 €

Herziening taaltoelage in een volgende fase.

In een volgende fase van de herziening van de tweetaligheidstoelagen wil Defensie eveneens voor andere taalexamens, zoals deze van wezenlijke kennis majoor en wezenlijke kennis onderluitenant, de equivalente kennisniveaus bij het federaal openbaar ambt bepalen en de bedragen van de tweetaligheidstoelage daarop aflijnen.

Advies ACV Defensie.

ACV Defensie geeft uiteraard een akkoord op bovenvermeld project van koninklijk besluit en dringt bovendien bij de overheid aan om:

  • Zo snel mogelijk te starten met de tweede fase waarbij Defensie ook een tweetaligheidstoelage toekent voor andere equivalente taalexamens over de kennis van de tweede landstaal.
  • Een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de toekenning van een meertaligheidstoelage, een vraag die ACV Defensie in het verleden al meermaals heeft gesteld.

Belangrijke opmerking

De voorgestelde verhoging in het voorliggend ontwerp zal pas worden toegekend nadat ze bekrachtigd en gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief