22 november 2016

 

Militaire vakbonden ontmoeten voorzitter nationaal pensioencomité

Voorzitter NPC Paul Windey 

Op de vraag van de 4 representatieve vakbonden voor de militairen heeft de voorzitter Paul Windey van het nationaal pensioencomité  (NPC) vandaag de vakbonden ontvangen.

Logo NPC

 

 

Tijdens het gesprek is nogmaals gebleken dat de minister van Defensie Vandeput heeft nagelaten om de specificiteit van het militair beroep te gaan verdedigen t.o.v. het NPC.

Naar aanleiding van het gesprek van vandaag heeft het vakbondsfront het zeer specifieke karakter van het militair beroep een eerste keer kunnen toelichten. De voorzitter kon op zijn beurt enkel de werkzaamheden mededelen van het pensioencomité en uitleg geven over de 4 generieke criteria m.b.t. het zwaar beroep.

Het gesprek geeft alvast meer duidelijkheid over volgende twee zaken:

  • De opdracht van de voorzitter NPC beperkt zich tot de zware beroepen. Wel neemt de voorzitter de verschillende aangehaalde en pertinente elementen die de specificiteit van het militaire beroep benadrukken, mee naar het bureau van het NPC.
  • Het debat over de zware beroepen en de invulling hiervan heeft niet als doel de attractiviteit van een loopbaan te valoriseren.

Toch blijft een en ander ook nog onduidelijk. De werkzaamheden, rond de verdere uitwerking van het zwaar beroep liggen immers stil totdat de regering een beslissing neemt omtrent de budgettaire enveloppe in het kader van de zware beroepen. Hierdoor blijven nog tal van elementen onzeker; zo onder meer de concrete invulling van de criteria zware beroepen alsook de gevolgen hiervan.

We doen dan ook opnieuw appel op de premier Charles Michel om dringend samen te zitten. Immers voor het gemeenschappelijk vakbondsfront staat het buiten kijf dat zolang het debat rond de zware beroepen geen helderheid brengt, elke andere aangekondigde pensioenmaatregel moet worden opgeschort.

Daarnaast is ook een brief verstuurd naar de minister van Defensie Vandeput en pensioenen Bacquelaine om het resultaat te kennen van hun gesprek van 21 november 2016.

 

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten 
Yves Huwart

Logo ACMP 
Edwin Lauwereins

Logo VSOA 
Luc Maes

Logo ACOD 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief