15 november 2016

 

Manifestatie militairen te Brussel

Aan alle deelnemers manifestatie te Brussel van 15 november
Van harte bedankt voor de massale opkomst !

Militairen betogen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering afgeschaft. Na de vele maatregelen van besparingen is de maat duidelijk meer dan vol.

Vandaag toonden meer dan 9.000 militairen hun ongenoegen.
De boodschap is duidelijk: we willen geen brute verlenging van de loopbaan!

We eisen respect voor de dagdagelijkse inzet van het militair personeel.

We eisen een degelijk sociaal overleg en het erkennen van het militaire beroep als een beroep met moeilijke en onduidelijke arbeidsregimes, een beroep met specifieke lasten omwille van zeer specifiek materiaal en uitrusting en inzet in penibele omstandigheden waar bij vaak een mentale grote druk en met risico voor eigen leven. Dit alles in een context met een zeer specifiek karakter, met name verminderde rechten en meer plichten in verhouding met andere werknemers.

We verwachten dus dat de regering en de minister van defensie zich inzet voor :

  • Een correcte erkenning van het zeer specifieke karakter van het militaire beroep
  • Specifieke maatregelen binnen het departement op structurele basis, die uitzicht geven op haalbaarheid van een loopbaan als militair en op een leefbare transformatie voor iedereen.

Militair met messen in de rug

Bovendien staan we op de vooravond van alweer een transformatie met het oog op verjonging van Defensie. Ook vanuit dit perspectief verwachten we dat de minister met respect met zijn personeel omgaat.

De minister gaf ons volgende boodschap mee:

Hij wil de medewerkers een toekomst bieden die ze verdienen.
Hij wil ijveren voor de specificiteit en maakte ondertussen een eerste afspraak, maandag, met zijn collega, minister van Pensioenen om het overleg dit jaar nog op te starten.

Op 22 november zullen wij alvast gehoord worden door de voorzitter van het Nationaal pensioencomité.

De manifestatie van vandaag gaf alvast een krachtig signaal, maar het werk is niet af. 
We zullen als gemeenschappelijk front ons in de komende dagen, weken en maanden blijven inzetten met gerichte initiatieven in onze strijd voor het respect dat de militair in deze verdient.

 

Manifestatie 15 november 2016 Manifestatie 15 november 2016

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten 
Yves Huwart

Logo ACMP 
Edwin Lauwereins

Logo VSOA 
Luc Maes

Logo ACOD 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief