26 oktober 2016

 

Bezoek aan Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine

 

Woensdag 26 oktober 2016 werden de vier representatieve vakorganisaties ontvangen door minister Daniël Bacquelaine van Pensioenen in het kader van de door de regering aangekondigde pensioenmaatregelen voor de militairen.

Tijdens deze meeting werd door de minister toelichting gegeven betreffende de maatregelen rond de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, de afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimumaantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

Dit gesprek verduidelijkte slechts wat we al vreesden. Defensie werd nergens gehoord noch erkend met als koud resultaat een reeks van blinde maatregelen ten nadele van het militaire beroep. Onduidelijkheid blijft troef voor wat betreft evt. overgangsmaatregelen evenals het nieuwe pensioenstelsel. Zo is totaal geen zicht op hoe de pensioenen van de militairen zich zullen integreren in het nieuwe concept rond de ‘zware beroepen’. Volgens de minister zal er nog sociaal overleg plaatsvinden op diverse niveaus. De limieten waarbinnen deze onderhandelingen zich moeten situeren geven echter geen enkele garantie op een duidelijk eindperspectief. De toekomst blijft absoluut onzeker!

In tegenstelling tot andere beroepsgroepen hebben we tot onze grote verbazing intussen ook vernomen, dat de minister van Defensie heeft nagelaten om de militairen te verdedigen tijdens de voorafgaande hoorzittingen van het Nationaal Pensioen Comité. Het is duidelijk dat wij NU met zijn allen samen een duidelijk en krachtig signaal moeten geven aan de politieke overheid op 15 november 2016.

We verwachten iedereen op de manifestatie te Brussel!!!!  

 

Logo ACV Openbare Diensten Logo ACMP Logo VSOA Logo ACOD

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief