20 oktober 2016

 

Pensioenen - ontmoeting met de CHOD

 

Logo ACV Openbare Diensten  Logo ACMP  Logo VSOA  Logo ACOD 

 

 

Geachte,

 

Op onze vraag van afgelopen dinsdagavond heeft de Chef Defensie vandaag 20 oktober 2016 de 4 representatieve vakorganisaties ontvangen.

De Generaal Marc Compernol deelt mee wat de politieke principebeslissing naar aanleiding van de pensioenmaatregelen betekenen en verklaarde dat deze beslissing deel uitmaakt van het onvermijdelijke maatschappelijk debat voor wat betreft het pensioenstelsel in België tot 2030.

De CHOD bracht onmiddellijk zijn bezorgdheden naar voor. Hij is bezorgd over zijn personeel, zijn organisatie en het budget. Want het uitgangspunt van defensie is de  operationaliteit.

De CHOD engageert zich om op zijn niveau en via zijn wegen de belangen van het militair personeel te verdedigen. Hij erkent immers dat militair zijn een bijzonder beroep is dewelke de nodige erkenning verdient.

Hij stelt dat hij de vakorganisaties niets in de weg zal leggen zodat de afgevaardigden hun prerogatieven kunnen uitvoeren.

Als vertegenwoordigers van het militair personeel zullen wij op onze beurt via de nodige gerichte syndicale acties de belangen van het militaire personeel verdedigen. De komende dagen zullen we hierover verder informeren.

Ondertussen wachten we nog steeds op een uitnodiging van de Premier Charles Michel.

 


 

Logo CSC Services Publics Logo ACMP Logo VSOA Logo CGSP 

 

Cher/Chère collègue,

 

Suite à notre demande introduite le soir du mardi 18 octobre, le Chef de la Défense a reçu les quatre organisations syndicales ce jeudi 20 octobre 2016.

Le Général Marc Compernol a rappelé la décision de principe politique quant aux mesures en matière de pensions et a déclaré que cette décision fait partie d’un débat sociétal incontournable pour le régime des pensions en Belgique jusqu’en 2030.

Le CHOD a immédiatement mis ses inquiétudes en avant. Il est préoccupé pour son personnel, son organisation et le budget, car sa vision de la Défense est orientée vers l’opérationnel.

Le CHOD s’engage, à son niveau et via ses canaux, à défendre les intérêts du personnel militaire. Il admet que les militaires constituent une profession particulière qui mérite toute la reconnaissance nécessaire.

Il déclare qu’il n’entravera pas les organisations syndicales, afin que les délégués puissent exercer leurs prérogatives.

En tant que représentants du personnel militaire, nous défendrons les intérêts de ce même personnel par la voie d’actions syndicales ciblées. Nous continuerons à communiquer à ce sujet dans les prochains jours.

Entretemps, nous sommes toujours en attente de l’invitation du Premier ministre Charles Michel.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief http://www.acvdefensie.be/
Like onze facebookpagina https://www.facebook.com/ACV.Defensie/?fref=ts

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief