19 oktober 2016

 

Pensioen maatregelen regering

Principebeslissing regering - begrotingsconclaaf

Pensioenregime voor de militairen aan passen en laten convergeren naar het algemeen pensioen systeem maar ook ter zelfde tijd verder gaan met de uitwerking van maatregelen voor de functies die genieten van een erkenning als zwaar beroep.

Deze hervorming omvatten drie luiken:

 1. De aanpassing van de preferentiële tantièmes (één jaar werk telt momenteel voor 1/50 voor de berekening van het pensioen bedrag dus 37,5 jaar dienst om een volledig pensioen). De aanpassing van de reglementering wordt uiterlijk voorzien op 1 januari 2019. Deze aanpassing gaat samen in met het in plaats stellen van een nieuw systeem voor de zware beroepen.

 2. Voor wat de pensioenleeftijden betreft, vanaf 1 januari 2018 zal het principe van ambtshalve pensionering van de militairen worden afgeschaft. Dit betekent dat militairen langer kunnen werken dan de vooropgestelde pensioenleeftijd. Voor deze maatregelen moeten uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald samen met pensioenen.

  Pensioenleeftijd


  Geel: huidige pensioen – bruin: pensioen volgens principeakkoord. Afhankelijk van uw geboortedatum kan u eventueel nog in het vorige jaar met pensioen gaan (1/2 jaar).
  Voorbeeld: Ik ben geboren in februari 1964. Normaal ging ik op pensioen op 1 april 2020. In het nieuwe voorstel zal ik op pensioen gaan op 1 oktober 2023 (misschien al op 1 augustus 2023 als men afziet van het trimestrieel pensioen). Ik heb dan namelijk de leeftijd van 59,5 bereikt. Wel moet ik op die datum een minimale loopbaan heb van 39 jaar (Zie hieronder)

 3. De loopbaanvoorwaarde: 

  Loopbaanvoorwaarde

  Deze loopbaanvoorwaarde is cumulatief met de leeftijdsvoorwaarde.
  Dus leeftijdsvoorwaarde “EN” loopbaanvoorwaarde moeten vervuld zijn. 

Impact op de populatie

Impact-op-de-populatie

Onder voorbehoud van loopbaanvoorwaarden

Mededeling kabinet minister

De impact van de hervorming van het pensioen regime van de militairen op de uitvoering van de strategische visie moet nu worden geëvalueerd. De besluiten van deze evaluatie zullen aan de ministerraad moeten worden overgemaakt en er zullen maatregelen worden voorgesteld die het simultaan bereiken van de twee doelstellingen met name de pensioenhervorming en de uitvoering van de strategische visie toelaten.

Syndicale acties

Beste collega,

Na overleg met de vier representatieve vakorganisaties van Defensie, op 18 oktober 2016, werd het volgende actieplan beslist naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering over de militaire pensioenen.

Wij hebben bij hoogdringendheid een onderhoud gevraagd met de CHOD, Generaal Marc Compernol en de 1ste Minister Charles Michel.

In functie van het resultaat van deze gesprekken worden nog andere acties georganiseerd met een duidelijke optie op een algemene mobilisatie van alle militairen en sympathisanten op 15 november 2016.

Doe jij ook mee?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief http://www.acvdefensie.be/
Like onze facebookpagina https://www.facebook.com/ACV.Defensie/?fref=ts

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief