17 oktober 2016

 

Aanpassing pensioenregeling militairen onaanvaardbaar

Op 17 oktober 2016 heeft minister Steven Vandeput de vier vakorganisaties geïnformeerd n.a.v. de principebeslissingen inzake de toekomst van de militaire pensioenen die het afgelopen weekend door de regering werden aangekondigd in het kader van de begrotingsopmaak 2017.

De voorstellen bevatten onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimum aantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

De verhoging van de pensioenleeftijd zou progressief worden ingevoerd volgens de onderstaande tabel.

 

Jaar  Leeftijd 
 2018   57 
 2019  57,5
 2020  58
 2021  58,5
 2022  59
 2023  59,5
 2024  60
 2025  60,5
 2026  61
 2027  61,5
 2028  62
 2029  62,5
 2030  63

 

Op basis van bovenstaande kan men vaststellen dat militairen die bv. vandaag op 7 jaar of minder van hun pensioen staan, hun nog te presteren diensttijd zien verdubbelen. Ook voor jonge militairen biedt dit geen enkel perspectief meer op een realistische en attractieve loopbaan gekoppeld aan de aard van het militaire beroep.

De regering toont hiermee aan dat zij niet het minste respect betuigt voor de inzet en loyaliteit van onze militairen die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van onze samenleving. Bovendien druisen deze maatregelen in op de ambities van het regeerakkoord en de Strategische visie van Defensie: een verjonging van het leger en een aantrekkelijke militaire loopbaan.

Als vertegenwoordigers van het militair personeel vinden we deze regeringsbeslissingen onaanvaardbaar. We verwachten dat zowel de regering als de minister van Defensie de nodige maatregelen neemt, die een haalbaar pensioenregime voor de militairen voorziet. Als vakorganisaties zullen we er alles aan doen om deze maatregelen terug te schroeven opdat de specificiteit van het militair beroep erkend blijft.

De komende dagen en weken zullen we gerichte syndicale acties voorzien.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download de "pdf" versie van het gemeenschappelijk vakbondsstandpunt