8 december 2013

 

Nu al genieten van kortingen!

Benefits voor militairen.

Enkele jaren geleden, tijdens de onderhandelingen over de transformatie van Defensie, eiste ACV Openbare Diensten om een benefit-platform te ontwikkelen voor de militairen. Personeel van andere overheidsdiensten hebben al een dergelijk platform. Zo kent het personeel van het openbaar ambt, inclusief de burgers bij defensie, de Fed+ kaart; de politie kent een benefit-platform via hun sociale dienst SSD/GPI; het personeel van de NMBS kan van kortingen genieten via NV Rail Facilities.

Bij de start van het kabinet “De Crem II” stelde ACV Openbare Diensten opnieuw de vraag om een benefit-platform te creëren voor de militairen. De minister nam het engagement op zich om dit te verwezenlijken voor het einde van zijn legislatuur.

Stand van zaken militair benefit-platform.

Ondertussen hebben verschillende instanties al verscheidene acties ondernomen. CDSCA heeft een marktonderzoek uitgevoerd en heeft verschillende mogelijke pistes overgemaakt aan de minister. Het kabinet van de minister heeft de piste weerhouden van een samenwerkingsakkoord met NV rail facilities.

 

Aan DGJM werd de opdracht gegeven om juridisch na te gaan of deze piste haalbaar is. Momenteel tracht CDSCA de opmerkingen verwoord door DGJM op te lossen.

En daarna …?

Wordt onze lang verwachte Benefits voor de militairen realiteit?

Kortingen via de koopcentrale

Aangezien het benefit-platform voor de militairen waarschijnlijk niet zal gerealiseerd worden vóór de feestdagen, laat ACV Openbare Diensten u kennis maken met “De koopcentrale”.

De koopcentrale werd opgericht in 1995 en is gespecialiseerd in de verkoop van klein en groot huishoud, sanitair, verwarming, televisie, video, hifi en informatica. De koopcentrale richt zich exclusief tot de ambtenaren van de staatsbedrijven en de overheid en biedt hen belangrijke kortingen en voordelen aan.

De koopcentrale laat u genieten van producten van grote internationale merken aan de beste prijzen. Dankzij een permanent onderhandelingssysteem met de invoerders, kan de koopcentrale u ongeëvenaarde condities aanbieden. U kan lid worden van de koopcentrale via de website: http://www.centraledachats.be/nl/


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief