1 december 2013

 

Militanten 29 Bn Log onderhandelen met succes!

Militanten van het 29ste bataljon te Grobbendonk onderhandelen met succes!

In het 29e bataljon van Grobbendonk hebben de lokale afgevaardigden Conny Braet en Lieve Van Gils onderhandeld met de plaatselijke kwartiercommandant om de wetgeving te laten toepassen.

Wat vooraf ging op nationaal niveau:

De laatste grote transformatie binnen Defensie zorgt voor sluitingen en verplaatsingen van personeel. Vele militairen zien hun woon-werkverkeer veranderen. 3 uur of 170 km in de wagen om van en naar het werk te gaan zijn geen uitzonderingen.

Tijdens de onderhandeling van de “Transformatie van Defensie”, heeft ACV dan ook onderhandeld om flexibeler te kunnen werken. De overheid is toen ingegaan op onze vraag en laat de militairen de kans om maximum 12 overuren per maand te kunnen opsparen.

De glijtijden geeft de mensen wat speling om van en naar de eenheid te rijden. De opbouw van uren geeft de mogelijkheid aan de militair om in periode (files) en afstand (extra vrije dag) te besparen.

In Grobbendonk werd dit reglement nog steeds niet toegepast.

Wat de wetgeving voorschrijft:

  • Bepaling toepasselijk op het militair personeel
    De variabele arbeidstijd kan aanleiding geven tot het presteren van overuren en dit voor het uitvoeren van dienstprestaties, gepresteerd buiten de stamtijd, boven de 38 (achtendertig) hr per week maar met een maximum van 12 hr per maand.
    Dit biedt aan het personeelslid de mogelijkheid zijn dienstchef voor te stellen overuren in het kader van de variabele arbeidstijd te presteren teneinde, bijvoorbeeld, een opgelegde termijn te kunnen behalen voor de uitvoering van een taak.

Nadien op lokaal niveau in Grobbendonk:

Militant Conny Braet doet het verhaal:

Binnen onze eenheid bestond er een systeem dat totaal niet strookte met het aangepaste reglement. Grobbendonk had een lokaal systeem opgestart, een aanvraagformulier opgesteld om op bepaalde dagen extra uren te mogen presteren.

Het werd sporadisch toegestaan waardoor niemand nog stappen ondernam om het alsnog aan te vragen. Deze werking had een negatief effect op de werkvloer en het personeel.

Voorbeeld:

Een militair komt een administratieve aangifte doen na zijn dagelijkse opdracht (15:00u.). De persoon die zijn dossier moet opstellen is om 07.00u. zijn dienst gestart en moet dus zijn dienst beëindigen om 15.06u. Naar de dienstverlening toe, zou hij de klant moeten helpen. Maar dan had hij eerst de toestemming moeten krijgen van zijn dienstchef (Offr) en van de CieComd om overuren te mogen presteren. Deze aanvraag kan tot een half uur duren, en dan nog met onzekerheid van goedkeuring. Hoe klantvriendelijk zijn we dan bezig ? Datzelfde personeelslid wil wel overuren presteren, zodat hij indien het een rustigere periode is op de werkvloer hij van deze overuren kan genieten. Vroeger naar huis rijden zodat hij voor de file (een uurtje minder rijden) bij zijn kinderen aan school is. Of eens een extra dagje vrij zodat hij de verplaatsing van “x” km en “x” uren eens uitspaart.

Tijdens de zomermaanden hebben wij ons licht opgestoken bij de andere vakbond (ACOD) binnen onze eenheid. Ook zij vonden dat er iets moest gebeuren. We hebben samengewerkt aan een voorstel en deze op papier gezet. Dit voorstel werd aan onze korpscommandant overhandigd alvorens hij met verlof vertrok. Zodoende kon hij over ons voorstel nadenken.

In september zijn we rond de tafel gaan zitten met de korpscommandant om te onderhandelen over ons voorstel. In het begin was de korpscommandant er niet voor te vinden, omdat hij schrik had dat bepaalde personeelsleden de wetgeving zouden misbruiken.

We hebben toen mogelijke oplossingen naar voren gebracht. De vergadering werd afgesloten met de mededeling van de korpscommandant dat hij nu niet zou beslissen maar het in overweging zou nemen en bij de volgende vergadering zijn beslissing zou mededelen.

Op 21 november werd de onderhandeling terug opgestart en deelde hij ons mee dat hij akkoord ging met ons voorstel maar met een proefperiode en aan bepaalde voorwaarden.

  • Personen die al een overvloed van recuperatietijd hebben, kunnen niet nog extra uren opbouwen.
  • De toestemming moet gevraagd worden aan de dienstchef en voorgelegd worden voor akkoord aan de compagniecommandant, maar dit akkoord wordt sneller en efficiënter gegeven.
  • Personen die het vertrouwen van de korpscommandant reeds geschonden hebben of het voorstel misbruiken, zullen hiervan niet kunnen genieten.

Uiteraard moet er nog besproken worden hoe dit in de praktijk zal bewerkstelligd worden. We hebben de korpscommandant meegegeven dat wat betreft het beheersysteem het warm water niet opnieuw moet worden uitgevonden.

Binnen Defensie bestaan reeds goede gebruiksvriendelijke systemen. Alsook zal er bepaald worden wat “ een overvloed van recuperatietijd”, om aan het systeem deel te nemen betekent.

Wij besluiten hieruit dat we een grote stap gezet hebben in de goede richting. Een zekere “vrijheid” hebben om uren te bepalen komt ten goede aan de gesteldheid en motivatie van het personeel en de dienst. De onderhandeling is ook opbouwend en met wederzijds respect verlopen.

Dit is zeker een start van een mooie samenwerking en dat werkt alleen maar ten goede voor onze militairen en leden.

Tevreden personeel, dat vinden wij als militant belangrijk.

Op 28 november hebben we lokaal ook het personeel bedankt voor hun inzet. De nationale actie “dag van het personeel” van ACV Openbare Diensten werd in Grobbendonk positief onthaald.

Conny & Lieve
Militanten 29 Bn Log

Jouw militant in de eenheid vindt u op deze website onder het menu “militanten”


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief