28 oktober 2013

 

Verband tussen attritie en aantrekkelijke werkgever

Defensie wil aantrekkelijker leger voor jeugd

Dit week-end Verscheen in de krant:

Defensie wil aantrekkelijker leger voor de jeugd

“Te veel jonge militairen vertrekken uit opleiding”

Spectaculair slecht. “Zo evalueert generaal Van Caelenberge, chef van Defensie, de cijfers van jonge militairen die vertrekken voor hun opleiding af is. Defensie werkt aan oplossingen om het leger aantrekkelijker te maken voor jongeren. Er wordt onder meer gedacht aan een beter loon.

Attritieproblematiek

ACV Openbare Diensten kaart al lang de problematiek aan van de grote uitstroom van jonge militairen. In het laatste sectoraal akkoord, dat alweer dateert van 2008, bevonden zich enkele punten die in de lijn liggen van de mogelijke oplossingen en die ook in het artikel worden aangekaart zoals een betere verloning, educatief verlof, erkenning van opleiding, …

Ook tijdens de transformatie heeft ACV Openbare Diensten verschillende denkpistes aangereikt om de uitstroom van jonge militairen te verminderen.

In onze Flash Defensie van 2011: “Personeelspolitiek defensie – Chaos?”(*) waarin we de gevolgen van de transformatie aankaarten, geven we tevens de boodschap mee dat het beste rendement wordt geleverd door tevreden militairen.TEKST

Eveneens lanceerden we al enige tijd het voorstel om een plaform “Benefits” uit te werken. Ondanks het engagement die de minister ons beloofde op 10 januari 2012, moeten we nog steeds lobbyen om een aantrekkelijk aanbod van voordelen te bekomen voor de militairen.

In het kader van het terugdringen van de attritie, en om defensie op te waarderen tot een aantrekkelijke werkgever, lanceerde ACV Openbare Diensten, zowel aan de militaire overheid als aan het kabinet van defensie, verschillende malen concrete voorstellen.

Deze voorstellen behandelden vele aspecten tot succes. Zo vinden we het belangrijk dat elke militair zijn eigen loopbaan kan plannen. In dit kader stelden we de overheid voor om loopbaanbegeleiding buiten het departement toe te kennen aan de militair, de militair mee te laten bepalen welke competenties hij wil verkrijgen, educatief verlof voorzien voor vormingen buiten het departement, soepel omgaan met de deelname of het uitstel aan statutaire cursussen, flexibel omgaan met arbeidstijden, trachten militairen te laten werken dicht bij de woning, een tussenkomst in de grote onkosten van woon-werkverkeer (zeker bij grote afstanden), standplaatszekerheid, belang hechten aan de sociale en familiale noden van de militair, een echte sociale promotie voorzien, … .

Een voorbeeld:

In het kader van het flexibel omgaan met arbeidstijden heeft ACV Openbare Diensten tijdens de onderhandeling van de transformatie onder druk verkregen dat een militair op eigen initiatief tot 12 uur compensatie per maand zou kunnen opbouwen. Vanaf het begin werd die maatregel door zowel de diensten van de algemene directie human resources als in de eenheden uitgehold of niet toegepast. Nochtans zou dit de eerste stap geweest zijn in de goede richting.

Eveneens stellen we vast dat de commando’s van verschillende eenheden trachten het systeem van de glijdende uren tracht te krimpen.

Door verkeerde beslissingen of door opnieuw te grijpen naar oude foutieve gewoontes zal men deze problematiek niet oplossen!

ACV Openbare Diensten vraagt ONMIDDELLIJKE ACTIE:

  • Creëer nog in 2013 een succesverhaal door het dossier “BENEFIT” te realiseren.
  • Nodig ons uit voor een open gesprek rond de oplossing van attritie.

Raadpleeg onze nieuwsbrieven van de laatste jaren:

  • 2011 – Benefits - mededeling
  • 2011 – Personeelspolitiek defensie – Chaos?
  • 27 juni 2012 – Ontvangt u als militair een korting op uw aankopen?
  • 6 nov 2012 – Handen af van defensie
  • 6 nov 2012 – Defensie: Een aantrekkelijke werkgever?
  • 9 nov 2012 – Defensie heeft nood aan zuurstof!

Al deze nieuwsbrieven kan u herbekijken op onze website:
www.acvdefensie.be


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief