24 juni 2013

 

Afschaffing begrafenisvergoeding onaanvaardbaar!

De regering heeft beslist om de begrafenisvergoeding voor het overheidspersoneel te schrappen. Die schrapping maakt deel uit van een pakket besparingen die men de komende weken door het parlement wil jagen. ACV-Openbare Diensten zet zich hier uitdrukkelijk tegen af. Want de gepensioneerden worden gewoon bedrogen.

Zij moeten voortaan bijdragen betalen voor een vergoeding die wordt afgeschaft.

De begrafenisvergoeding is een soort overlijdensverzekering die deel uitmaakt van het overheidspensioen. Alle gepensioneerden betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage van 0,5% op hun pensioen. Het systeem financiert hierdoor zichzelf. Bij hun overlijden krijgen de nabestaanden in ruil hiervoor een vergoeding. Die begrafenisvergoeding is gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen, beperkt tot 2.410,31 euro.

De huidige en de toekomstige gepensioneerden worden door de maatregel bedrogen.

De regering wil de uitbetaling van de begrafenisvergoeding vanaf 1 juli schrappen, maar de bijdrage van 0,5% wel behouden.

Je zou voor minder je vertrouwen verliezen.

Het is nochtans:
een fundamenteel principe dat een pensioen niet kan verlaagd worden.
Het vertrouwen in ons pensioensysteem is erop gebaseerd.

De maatregel gaat in vanaf 1 juli, ook al moet het parlement de wet nog stemmen. Van enige overgangsmaatregel is zelfs geen sprake! Enig mededogen voor de mensen op hun oude dag heeft men niet...

We weten het wel, de overheden in ons land kijken aan tegen belangrijke budgettaire uitdagingen. Het zet ze ertoe aan het mes te zetten in de sociale bescherming en pensioenen. Zeker het overheidsstelsel wordt onder vuur genomen. Door de pensioenhervorming zal iedereen niet alleen langer moeten werken. Gepensioneerden in de overheidssector zullen ook een aanzienlijk lager pensioen ontvangen. De pensioenberekening op de laatste tien jaar van de loopbaan en de nieuwe pensioenbonus verlagen een gemiddeld overheidspensioen reeds met minstens 6%. De afschaffing van de begrafenisvergoeding komt daar nu bovenop.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief