1 oktober 2019

 

Imago-audit Defensie

Beste kandidaat militair,
Beste geïnteresseerde in een militaire job bij Defensie,

Deze vragenlijst “Bouwen aan je employer brand – Imago-audit” opgemaakt door Hogeschool Gent meet jouw perceptie van Defensie als toekomstig werkgever. Bij het invullen van de vragenlijst houd je dus steeds Defensie als toekomstig werkgever voor ogen.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De bevraging is ANONIEM. Er kan niet achterhaald worden wie wat geantwoord heeft. Dit is trouwens niet relevant in het kader van dit onderzoek.

Gelieve bij vraag van de naam van de organisatie volgende precieze schrijfwijze te hanteren:

  • Defensie : Voor werkzoekenden/studenten geïnteresseerd in een militaire job bij Defensie
    of kandidaat militairen (eerste week)

Nadien wilt ACV Defensie de gemiddelde resultaten en een rapportering over het imago dat leeft over ‘Defensie als werkgever’ bespreken met de Defensiestaf.

Nog dit: er zijn geen "goede" of "foute" antwoorden. Het gaat enkel om het beeld dat je hebt Defensie als werkgever.

Alvast bedankt voor je tijd!

Link naar de enquête:

https://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_0VTgeWnOIS2Hc57 

QR-code  

Stappenplan voor het invullen van de enquête

Stap 1: Klik "Externe d.w.z. ik werk nog niet bij de organisatie (sollicitant, student, …) aan en druk op de pijl voor volgend scherm

Stap1-imago-audit

Stap 2: Vul volgens uw categorie in “Defensie" en druk op de pijl tot aan het volgend scherm

Stap2-imago-audit

Stap 3: Geef bij dit scherm “Andere” aan en druk op de pijl voor volgend scherm

Stap3-imago-audit

Stap 4: Hier start de enquête. Na het invullen van elk scherm druk je op de knop met de pijl voor volgens scherm. Doe dit tot het einde van de enquête.

Stap4-imago-audit

ACV Defensie dankt u om mee te werken aan de “Imago-audit Defensie”

 


Download de "pdf" versie van dit stappenplan