30 oktober 2020

 

Toelage Engels vanaf 1 december 2020

Belgisch staatsblad

Op 15 oktober 2020 werd het koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de Engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit treedt in werking vanaf 1 december 2020.

Toelage Engels

De toelage

Het bedrag van de toelage voor de kennis van de Engelse taal wordt bepaald volgens het niveau dat de betrokken militair bezit volgens de eisen inzake de taalcompetenties bedoeld in de “standardization agreement (STANAG) 6001” van de NAVO.

 • Voor het niveau 3333 wordt een toelage toegekend van 75 euro
 • Voor het niveau 3232 wordt een toelage toegekend van 55 euro
 • Voor het niveau 2222 wordt een toelage toegekend van 50 euro

De toelage Engels wordt geïndexeerd en wordt uitbetaald samen met de wedde.

Voor wie?

 • Officieren
  Om recht te hebben op de toelage moeten de officieren het niveau 3333 behalen. Hiervoor ontvangen zij 75 euro.

 • Onderofficieren
  Om recht te hebben op de toelage moeten de onderofficieren minimaal het niveau 3232 behalen waarvoor ze dan de toelage van 55 euro krijgen. Indien zij een hoger kennisniveau van de Engelse taal behalen, ontvangen zij de toelage van dit niveau, zijnde 75 euro voor het niveau 3333. 

 • Vrijwilligers
  Om recht te hebben op de toelage moeten de vrijwilligers minimaal het niveau 2222 behalen waarvoor zij de toelage van 50 euro ontvangen. Indien zij een hoger kennisniveau van de Engelse taal behalen, ontvangen zij de toelage van dit niveau. Dus voor het niveau 3232 ontvangen zij 55 euro of voor het niveau 3333 ontvangen zij 75 euro.

De toelagen zijn niet cumuleerbaar!

Vanaf wanneer?

De toelage Engels wordt voor de eerste keer betaald in december 2020 aan de militairen die het nodige kennisniveau bezitten.

Voor de militairen die nadien het voorziene niveau voor de kennis van de Engelse taal behalen, wordt de toelage toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de militair dit niveau behaald. Indien op de eerste van de maand het voorziene niveau wordt behaald, is de toelage onmiddellijk verschuldigd.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief