4 mei 2020

 

Mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront over wedde onderhandeling

 

Logo's gemeenschappelijk front

 

Zowel aan de Defensiestaf als aan de vakorganisaties werd gevraagd om binnen de 14 dagen een vergelijkende studie van de verschillende loonbarema’s van de militairen en de verschillende veiligheidsberoepen naast elkaar te leggen, teneinde alle verschillen te detecteren en tot een methode te komen om een billijke vergelijking te maken. Eens deze vergelijkende studie uitgevoerd werd, zullen alle gegevens worden samengevoegd, teneinde een gemeenschappelijke basis te hebben om op wekelijkse basis de verdere onderhandelingen te voeren met het oog op een herziening van de weddeschalen van de militairen.

De vakorganisaties zullen er verder over waken om vooruitgang te boeken in dit dossier en zullen alles in het werk stellen om tot een gunstig resultaat te komen.

 

Samen sterk!

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief