29 april 2020

 

Gemeenschappelijk front voor "uw loonsverbetering"

Gemeenschappelijk vakbondsfront

Tijdens een vergadering met de vier vakorganisaties werd beslist om in gezamenlijk front onze schouders te zetten onder verschillende projecten die de attractiviteit van de militaire job moet verhogen.

Een eerste project dat we gemeenschappelijk gaan verdedigen is een herziening van de weddebarema’s van het militair personeel. De huidige barema’s zijn al 17 jaar oud en zijn nooit echt marktconform geweest. Dit stond zelfs letterlijk vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 2003. We eisen een marktconforme verloning afgelijnd op gelijkwaardige veiligheidsberoepen in de publieke en private sector.

Logo's gemeenschappelijk front

Betreft uw loonsverbetering

Beste militair,

Vindt u het normaal dat een eerste korporaal-chef gemiddeld 361 euro (bruto) minder verdient dan een agent van de politie met het overeenstemmende graadniveau? Per maand welteverstaan. Of dat de (bruto) wedde van een adjudant-chef 825 euro lager ligt dan deze van een hoofdinspecteur van de politie, het gelijkwaardige niveau? Opnieuw per maand.

Vindt u het normaal dat het ondertussen reeds meer dan 17 jaar geleden is sinds de laatste ernstige loonsverhoging plaatsgevonden heeft voor de militairen?

Vindt u het normaal dat terwijl het budget van defensie tussen 2019 en 2022 met bijna 50% gaat toenemen, met name van een kleine 3 miljard naar 4,4 miljard euro1, de militaire overheid slechts bereid is ongeveer één achtste van deze extra 1,4 miljard te besteden aan koopkrachtversterkende maatregelen voor het personeel? Vindt u dit (om de woorden van de CHOD te gebruiken) een “herkapitalisatie van het personeel”?

Vindt u het normaal dat de militaire overheid vanaf 2022 slechts iets meer dan 1% van het defensiebudget van 4,4 miljard, ongeveer 50 miljoen, wil vrijmaken voor een weddeverhoging voor de militairen?

Wij, de representatieve vakbonden bij Defensie vinden dit in ieder geval NIET normaal. En wij vinden dit bovendien allesbehalve een “herkapitalisatie van het personeel”. Vandaar dat we niet akkoord kunnen gaan met wat de overheid op tafel heeft gelegd.

De meeste van de koopkrachtversterkende maatregelen zijn immers functie van de plaats van tewerkstelling, de activiteiten die de militair verricht of van zijn job. Wat betekent dat de doorsnee militair slechts van een deel onder hen zal kunnen genieten. Daarnaast zijn de 50 miljoen voor een extra loonsverbetering, die dus iedere militair ten goede zou komen, slechts borrelnootjes – en dan nog heel kleine en erg bittere. Hiermee zal de kloof met vergelijkbare beroepen in de publieke sector bijlange na niet gedicht worden. Met deze ‘aalmoes’ gaat Defensie het opzet – gelijkwaardige verloning tussen vergelijkbare beroepen – compleet mislopen. Met dit gaan we de concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt nooit winnen. En de attractiviteit van Defensie als werkgever zal met deze maatregelen ook al geen geweldige boost krijgen.

Het leger zal binnen een aantal jaren vlotjes evenveel geld spenderen aan de outsourcing – geld dat nota bene van Defensie naar de privé vloeit – dan dat het wil uittrekken voor de toename van de koopkracht van zijn personeel. Tenminste als alle vrome intenties voor dit laatste gerealiseerd zullen worden, wat nog maar zeer de vraag is. Wij vinden dit niet kunnen. Wij vinden het ongepast dat onze chefs niet geneigd zijn meer middelen vrij te maken voor een competitieve verloning van hun eigen mensen, dan dat ze defensiegeld willen ‘draineren’ naar de private sector. Zo zal er in 2022 al ongeveer 100 miljoen naar de outsourcing gaan; dit is het dubbele van het bedrag dat de militaire overheid wil besteden aan een loonsverhoging. Datzelfde jaar gaan er bovendien 12 miljoen betaald worden voor de huur van twee super-de-luxe Falcon 7X VIP-toestellen voor de witte vloot; iets waar de militairen geen bal aan hebben.

Het is duidelijk voor ons waar de overheid haar prioriteiten legt – en dat is zeker niet bij het personeel. Serieuze inspanningen voor het personeel, waaronder een behoorlijke weddeverhoging, zijn kennelijk niet mogelijk. Ook niet nu het groeipad van het legerbudget de komende jaren, volgens de cijfers van de defensiestaf zelf, doorheen het plafond zal schieten. En ook niet nadat dit personeel hier al meer dan 17 jaar heeft moeten op wachten. De houding van de overheid is niet meer ernstig te noemen.

Wij vragen daarom aan onze militaire en politieke chefs te tonen dat het hen menens is met de attractiviteit van Defensie als werkgever. Te beginnen met de vaststelling hoe groot de achterstand van de militairen op dit vlak is. Zodat zo snel mogelijk een gelijkwaardige verloning tussen vergelijkbare beroepen bekomen wordt. Wij vragen de overheid eveneens om nu daadkracht te tonen, zodat er na 17 jaar eindelijk een correcte loonsverbetering komt voor de militairen.

Je krijgt immers geen goede, kwalitatieve en gemotiveerde werknemers als je er niet de juiste waarde tegenover stelt.

Want: if you pay peanuts, you get monkeys.

1 Cijfer van de defensiestaf; (toekomstig) budget Defensie goedgekeurd door het monitoringscomité.

Samen sterk!

Logo's gemeenschappelijk front

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief