16 maart 2020

 

Defensie en corona virus - COVID 19

ACV Defensie bekommert zich over het welzijn van de militairen

Al enkele weken is het corona virus actief in België. In de beginfase kenden we enkele besmette personen maar ondertussen is dit uitgegroeid tot problematische proporties.

Ook het Defensiebeleid wordt stilaan meegesleurd in deze crisissituatie. ACV Defensie constateerde dat er op verschillende lokale niveaus, allerlei uiteenlopende maatregelen werden toegepast. Al snel verspreidde de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn richtlijnen om zich zoveel mogelijk te beschermen tegen het corona virus.

Daarnaast kreeg ACV Defensie uiteenlopende vragen binnen van militairen die zich afvroegen wat ze moesten doen in specifieke situaties en in welke administratieve toestand ze hierdoor terecht kwamen. Vragen over hoe de militair zijn kinderen kon opvangen, omdat de lessen in de basis- en secundaire scholen werden opgeschort? Moet men hiervoor verlof nemen en krijgt men dit ook? Kan een militair nog gaan werken indien een huisgenoot van deze militair besmet is met het coronavirus, of houdt dit een te groot risico in voor zijn collega’s? Kan iedereen thuis werken?

Aangezien Defensie op de eerste plaats beschermingsmaatregelen communiceerde, bleven de richtlijnen over de administratieve toestand van de militair op zich wachten.

ACV Defensie stuurde vrijdag 13 maart 2020 een e-mail naar de minister van Defensie, Philippe Goffin, met de vraag om duidelijke administratieve richtlijnen te geven over de verschillende mogelijkheden in verschillende situaties waarvan de militair kan gebruik maken.

Defensie en overheid

Diezelfde namiddag bracht ACOS Ops & Trg een nota uit “maatregelen COVID-19” met in bijlage B bijkomende richtlijnen voor operaties, training, vorming, rekrutering/selectie, PR-activiteiten, Dienst/Werk in het kwartier, …

Maar ook de CHOD en de LCC brachten een Flash berichten uit met informatie.

ACV Defensie tracht al deze informatie te bundelen en ter beschikking te stellen aan de militairen via een link op de homepagina van onze site (Carrousel – COVID-19).

http://www.acvdefensie.be/acvleden/index.php/20200313-update-covid-19

Banner COVID-19

ACV Defensie in overleg met Kab MOD

Ondanks deze communicatie bleven nog heel wat onduidelijkheden bestaan. In verschillende eenheden namen korpscommandanten zelf het initiatief om maatregelen voor hun eenheid uit te werken. Spijtig genoeg, zonder degelijke coördinatie vanuit het commando.

Vandaag, maandagnamiddag 16 maart 2020, contacteren we hiervoor opnieuw het kabinet van minister Philippe Goffin met het verzoek om duidelijke en eenvormige maatregelen.

Op het kabinet van de minister luisterde men naar onze opmerkingen en deelde men ons mede dat DGHR op dinsdag 17 maart 2020 richtlijnen over de administratieve opvolging zou communiceren. ACV Defensie dringt aan op een rechtvaardige, coherente en eerlijke behandeling van elke militair in elke mogelijke toestand.

Daarnaast volgde het kabinet ook onze bezorgdheid dat de communicatie enkel ter beschikking werd gesteld via het intranet van Defensie. Om de militairen ook vanuit hun woonplaats toegang te bieden tot deze informatie zal men de nodige informatie “COVID-19” ook voorzien op een internetsite. (mil.be)

ACV Defensie blijft de situatie strikt opvolgen en tracht u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen en de genomen maatregelen.

Vragen, bezorgdheden over COVID-19?

Als u nog vragen of bezorgdheden hebt over uw persoonlijke toestand en die van uw collega’s, kan u die aan ons per mail stellen op het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij trachten u in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk een degelijk antwoord te bezorgen. Vragen die nuttig zijn voor een grotere groep militairen zullen we eveneens overmaken aan de militaire overheid en aan het kabinet van minister Philippe Goffin.

ACV Defensie raadt iedereen aan de preventiemaatregelen van Defensie strikt op te volgen! Deze maatregelen dienen om uw veiligheid en gezondheid, evenals die van uw collega’s te beschermen.

Volg de evolutie op via onze website, facebookpagina, MielAsevee en twitter.

ACV Defensie bedankt al zijn militanten die door hun inzet, gedrevenheid en medewerking het mogelijk maken om de meest opportune en recentste informatie te communiceren en te publiceren ten voordele van alle militairen.

Veel sterkte!

En bescherm u tegen virussen door de preventiemaatregelen strikt op te volgen!

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief