28 september 2017

 

Gebruik munitiekisten AIFV als transportmiddel voor bewapening.

Fysieke klachten

Via meerdere bronnen kregen we te horen dat meerdere wapenmakers te kampen hadden met fysieke klachten door het gebruik van de munitiekisten AIFV voor het vervoer van bewapening:

  • Gehoorproblemen door het manipuleren van deze kisten in een wapenmagazijn (grote akoestiek) of in metalen containers.
  • Rugklachten door het manipuleren van deze kisten. Deze kisten wegen leeg rond de 10 kg en worden gevuld met 5 tot 8 FNC (afhankelijk van eenheid tot eenheid). Vervolgens moeten deze kisten getild worden op een Volvo, Unimog, …. Dit zorgt voor een ergonomische belasting met rugklachten tot gevolg.
  • Kleine incidenten/ongevallen met de vingers bij het dragen ( handvaten) van deze koffers of het openen ervan.

Munitiekist AIFV

Transport bewapening

ACV Openbare Diensten stelt vast dat Defensie reeds tientallen jaren munitiekisten van de AIFV gebruikt voor het transport van meerdere soorten bewapening. In sommige eenheden werden alle verwijzingen naar munitie van de kisten verwijderd, in andere eenheden kan je deze kisten nog in hun oorspronkelijke staat terugvinden.

Deze kisten dienden om de munitie van de AIFV te beschermen tijdens het transport en zo incidenten te vermijden. Deze kisten werden niet ontworpen om bewapening in te vervoeren, maar we kunnen begrijpen dat voor het transport het gebruik van deze kisten zeer praktisch was en dat ze daarbij ook nog stevig waren.

Preventie

In het kader van preventie is het belangrijk dat het juiste en geschikte materiaal wordt gebruikt, m.a.w. het kan zijn dat er vroeger niets bestond om wapens te transporteren, maar het is de taak van de werkgever de evolutie hierover verder op te volgen en indien er andere middelen voorhanden zijn ze eventueel aan te kopen. Tijdens een rondgang bij de SF zagen we dat Defensie eveneens over polyester kisten beschikt. We vinden het dan ook raar dat er bij de aankoop van nieuwe bewapening geen koffers aangekocht worden om deze te transporteren. 

Vatting aan voorzitter HOC

Daar dit probleem defensie wide is, vonden we het dan ook noodzakelijk om een vatting te richten aan de voorzitter van het HOC met de vraag om iemand aan te duiden als piloot om dit punt verder te behandelen.

Na onderzoek blijkt dat het gebruik van deze koffers nergens is opgelegd, maar dat deze koffers gebruikt worden omdat ze praktisch en stevig zijn. In de keten zijn er andere alternatieven beschikbaar (houten koffers, box paletten, buizen vroegere preservatie,…), maar deze zijn minder gebruiksvriendelijk. Er wordt dan ook aangeraden om aangepaste methodes/hefmiddelen te gebruiken indien deze koffers te zwaar zijn. In de theorie is dat mooi, maar in de praktijk zal dit niet altijd gemakkelijk zijn.

Het aankopen van nieuwe koffers voor alle bewapening is door de budgettaire beperkingen niet mogelijk. Het voorstel van de matbeheerder is, als er behoefte zou zijn in bepaalde eenheden naar andere koffers/ kisten men de vraag moet richten tot de MatMan MR Sys-S/U via de betrokken COMOPS. Eveneens is er een project lopende om aangepaste koffers te voorzien voor de nieuwe bewapening (SCAR). Dit zal gerealiseerd worden in functie van de beschikbare budgetten.  

Munitiekist AIFV

Munitiekist AIFV

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief