23 januari 2017

 

Gemeenschappelijk vakbondsfront bij het NPC

Vandaag werden we gehoord door het Nationaal Pensioencomité (NPC) in het kader van de discussie aangaande de militaire specificiteit en de zware beroepen.

Naast de vakbonden heeft ook de militaire overheid van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven hoe bijzonder het beroep van militair is in het licht van de eisen die eraan gesteld worden en de verplichtingen waaraan de militair onderworpen is.

Vanuit verschillende invalshoeken brachten we de boodschap dan ook eensluidend: militair zijn is meer dan een zwaar beroep en moet in die zin ook gevaloriseerd worden in de discussie rond de pensioenhervorming.

Logo NPC

De NPC zal na deze hoorzitting zijn verdere werkzaamheden hervatten: dit betekent onder meer dat ze de criteria inzake de zware beroepen in de komende maanden verder zullen uitwerken en zullen bekijken of het militaire beroep hieraan voldoet.

Enige resultaten hiervan zullen we ten vroegste in het voorjaar mogen verwachten.

Ondertussen zullen we parallel aan de werkzaamheden NPC elk onze memoranda indienen in hoofde van de Werkgroep pensioenen-defensie, waarin we verder zullen werken met beide kabinetten aan mogelijke overgangsmaatregelen. Deze memoranda zullen eveneens de krachtlijnen van de vakbonden inzake de pensioenhervorming der militairen omvatten. 

 

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten
Yves Huwart

Logo ACMP
Edwin Lauwereins

Logo VSOA
Luc Maes

Logo ACOD

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief