17 december 2015

 

Antwoord van de premier op onze "open brieven"

Hieronder vindt u het antwoord van de premier, Charles Michel, op onze open brieven van 1 oktober 2015 en 1 december 2015


Mijnheer de algemeen secretaris,

Ik heb uw brieven over de uitdagingen van het beleidsplan van Defensie met veel aandacht gelezen.

Ik heb op zes maanden tijd twee keer een bezoek mogen brengen aan de militairen die zich inzetten voor de veiligheid van ons land. In Marche-en-Famenne heb ik de soldaten kunnen feliciteren die hebben deelgenomen aan de Homeland-missie. Aan boord van het fregatschip Leopold I heb ik enkele weken geleden gewezen op de essentiële rol van onze marine in de strijd tegen mensensmokkel in het kader van de operaties Triton en Eunavfor Med – Sophia.

Ik ben elke dag getuige van de bekwaamheid, het professionalisme, de beschikbaarheid, de flexibiliteit en de offers van onze militairen en ben hen daar uiterst dankbaar voor.

Deze investering maakt het in mijn ogen des te noodzakelijker om niet overhaast tot een grondige strategische reflectie te komen. Het is een kwestie van respect voor elke militair en elke familie, maar ook voor alle burgers.

De regering heeft de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep over de beleidsreflectie van Defensie herhaaldelijk onderzocht en er zijn tal van werkgroepen samengekomen. Er bestaan gedetailleerde scenario’s en de regering zal een beslissing moeten nemen, maar nogmaals, zeker niet overhaast.

Ik begrijp dat de militairen met ongeduld de beslissing afwachten over wat er met hun instelling zal gebeuren, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat de beslissingen over de capaciteit en de begroting die Defensie op zijn minst de komende 20 jaar moeten engageren, een belangrijk, tijdrovend denkwerk vereisen.

Zoals u terecht opmerkt, moeten we politieke beslissingen nemen die een oplossing bieden voor het concept van “voldoende minimum”, dat vandaag niet enkel een impact lijkt te hebben op het materiaal maar ook op het personeelsverloop.

Ik verzeker u dat dit dossier een van de prioriteiten van de regering vormt. We hebben de ambitie om de capaciteitsmiddelen en de ambitieuze doelstellingen van het regeerakkoord op elkaar af tet stemmen.

Met bijzondere hoogachting,

Charles Michel
Eerste Minister

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16 - 1000 Brussel
www.kanselarij.belgium.be

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief