25 juli 2015

 

Strategisch plan voor Defensie: next steps.

Op 24 juli 2015 heeft minister Steven Vandeput een tussentijds verslag gebracht op de Kern in verband met het Strategisch Plan voor Defensie.

Het kabinet van de minister stuurde ons onderstaande persmededeling: 

Een iteratief beslissingsproces:

Zoals het regeerakkoord oplegt, heeft de minister binnen de zes maanden na de start van de regering een strategisch visie voorgelegd aan de coalitiepartners. Op 8 mei 2015 heeft de kern akte genomen van deze visie en het eerste hoofdstuk uit deze strategische visie – De Belgische veiligheidsomgeving tot 2030 – goedgekeurd. Er werd toen beslist verdere besprekingen rond het defensieplan te voeren via een ‘groupe de travail de politique générale’ (GTPG). Ondertussen werden er 8 GTPG’s georganiseerd waar uitgebreid informatie werd gedeeld en besproken. 

Kern van 24 juli 2015

Vandaag heeft de Kern aan minister Vandeput een mandaat gegeven om na het zomerreces via de GTPG verschillende budgettaire scenario’s uit te werken voor de toekomst van Defensie conform het regeerakkoord.

Dat laatste betekent o.a. dat het strategisch plan voor Defensie (2015-2030) moet zorgen voor:

  • een solidaire en gebalanceerde Defensie die beantwoordt aan de reeds door de Kern goedgekeurde Belgische veiligheidsomgeving; 
  • Het bereiken van een gezonde balans tussen personeels-, werkings- en investeringskosten; 
  • Verschillende budgettaire scenario’s uit te tekenen die de solidariteit van de Belgische Defensie in een internationaal kader (NAVO, EU, VN, bilateraal en multinationaal) weerspiegelen en onverkort het uitvoeren van de beslissingen in het regeerakkoord toelaten; 
  • Een stuurplan met implementatie- en rationalisatiemaatregelen voor deze regeerperiode.

Kern van 24 juli 2015

“Ik heb vandaag in een constructieve en positieve sfeer verslag uitgebracht aan de coalitiepartners over de goede vorderingen in de totstandkoming van een door de regering gedragen strategisch plan voor de toekomst van Defensie. Dit is budgettair en technisch een ingewikkeld dossier waarbij deze coalitie niet over één nacht ijs wenst te gaan en ik kan dat alleen maar beamen.

Vrede en veiligheid zijn basisvoorwaarden voor een democratie om welvaart en welzijn te kunnen bieden aan haar bevolking. En veiligheid is nu eenmaal niet gratis. De Kern heeft mij vandaag dan ook een duidelijk mandaat gegeven om na het zomerreces verder te werken aan een plan dat Defensie zal toelaten in de toekomst een solidaire internationale partner te zijn binnen de NAVO, de EU en de VN. Maar ook om de huidige ingeslagen weg van bilaterale en multilaterale samenwerkingen verder te zetten en uit te diepen. In Europa is veiligheid een zaak van het collectief en iedereen moet daar billijk zijn steentje aan bijdragen. Ook België.

Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we na het zomerreces, samen met de coalitiepartners, een sterk en ambitieus strategisch plan op lange termijn zullen uitwerken en een stuurplan voor de maatregelen die nog deze legislatuur zullen worden uitgevoerd. ” 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief