10 juli 2015

 

Werken in warme omstandigheden?

Vorige week steeg de temperatuur regelmatig boven de 30°C en kregen we verschillende vragen van leden wat hun rechten en plichten waren in deze warme omstandigheden. Door onze tussenkomsten werd vaak het probleem aangepakt en opgelost. In de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-004 worden de maatregelen besproken die genomen moeten worden bij thermische omgevingsfactoren.

ACV Defensie ontving berichten waar de hiërarchische lijn positief reageerde, daar werden werk en de middelen aangepast. Extra drank en rustpauzes werden voorzien. Spijtig genoeg kregen we ook enkele meldingen waar er niet voldoende rekening werd gehouden met de hitte. Na de tussenkomst van onze militanten en/of ACV Defensie werden de nodige aanpassingen voorzien.

In BOC 23 heeft de arbeidsgeneesheer het initiatief genomen en een advies overhandigd aan de hiërarchische lijn zodat de militairen op een veilige en aangename manier hun opdrachten konden uitvoeren. Als het goed is, zegt ACV het ook: dus “proficiat aan deze hiërarchische lijn!”

Spijtig genoeg waren er ook locaties waar men niet of beperkt rekening hield met de warme omstandigheden. Zo was er een militair kwartier waar een bepaalde wachtdienst van 8 uur tot en met 18 uur in de warmte diende wacht te houden, met enkel een kleine pauze tijdens de middag. Dit in volledige tenue en bijna voortdurend in de zon. De hiërarchische lijn had wel voor de nodige drank gezorgd, alsook voor een kleine schaduwruimte. Door de tussenkomst van ACV Defensie werd het wachtpersoneel uiteindelijk verdubbeld en kwam er een aflossing op regelmatige basis. Zo heeft het personeel de nodige tijd om regelmatig af te koelen, te rusten en zich terug voor te bereiden om "geconcentreerd, gemotiveerd en op een veilige manier" zijn opdracht uit te voeren.

In de volgende maanden zullen er (hopelijk) nog zonnige en warme periodes zijn. Indien je vragen of problemen hebt over de werkomstandigheden bij warme temperaturen, aarzel dan niet om ons of onze militanten te contacteren. Onze contactgegevens vind je op www.acvdefensie.be


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief