2 april 2020

 

Aanvraagformulier "Syndicale premie" getroffen door COVID-19

Nota "toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie"

Op 31 maart 2020 heeft Defensie via e-news de nota verspreid over de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van Defensie. (download hier deze nota)

Deze Nota werd opgesteld voor de uitbraak van de Corona crisis.

COVID-19 - Vertraging document vakbondspremie

Op woensdag 1 april (geen aprilgrap) publiceerde Defensie via e-news onderstaand bericht:

Het drukken en verspreiden van het formulier voor het aanvragen van een vakbondspremie voor het referentiejaar 2019 dat in de loop van Mar zou verspreid worden, heeft omwille van COVID-19 maatregelen ernstige vertraging opgelopen.

Het is onmogelijk nu al te zeggen wanneer jullie het document zullen ontvangen. Het is belangrijk te weten dat deze vertraging geen negatieve gevolgen zal hebben.

Omdat het koninklijk besluit betreffende de toekenning en de uitreiking van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector bepaalt dat de aanvraagformulieren tot het bekomen van de vakbondspremie door de personeelsdienst van Defensie moet worden afgeleverd na 1 januari en uiterlijk op 31 maart, heeft de personeelsdienst van Defensie (DGHR) contact opgenomen met de Kanselarij van de Eerste Minister om, gezien deze bijzondere situatie, uitstel te bekomen.

De overheid heeft beloofd ons op de hoogte te houden van de door de Kanselarij van de Eerste Minister genomen beslissing.

ACV Defensie volgt dit voor jullie verder op.

Ter info! Voor alle overheidssectoren werd door de kanselarij van de Eerste Minister wel al de beslissing genomen om de einddatum van indiening van het aanvraagformulier vakbondspremie met 1 maand te verlengen tot 31 juli 2020.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief