17 mei 2019

 

Personeelsbeleid

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

  • Stakingsrecht en syndicaal overleg
  • Investeringen in infrastructuur
  • Woon/werk verkeer
  • Work/life balance
  • Verloning
  • Personeelsbeleid

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Personeelsbeleid

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de concurrentie zeer groot is en dat elke werkgever maatregelen zal moeten nemen om de aantrekkelijkheid als werkgever naar voor te schuiven. De beste reclame is hierbij de mond aan mond reclame. Dit houdt echter in dat elke militair zijn job promoot. Maar dit kan je enkel bekomen als elke militair tevreden is over zijn job inhoud, zijn leefomstandigheden en zijn statuut. Met andere woorden: “het verbeteren van de arbeidsomstandigheden draagt rechtstreeks bij aan het imago van aantrekkelijke werkgever”.

Het verbeteren van arbeidsvoorwaardelijke elementen in zowel professionele als sociale omstandigheden zijn hierbij noodzakelijk. We spreken hier bijvoorbeeld over een billijke marktconforme verloning, correcte toelagen en vergoedingen, correcte leefomstandigheden, voldoening gevende loopbaanmogelijkheden, de mogelijkheid bieden tot zelfexploitatie en zelfontplooiing voor alle personeelscategorieën, een leefbare defensie door flexibiliteit ten gunste van het personeel te creëren, door maatregelen te nemen om een evenwichtige work-life balance te bekomen, door het ontwikkelen van een respectvolle en waardige werkomgeving, door het beperken van de arbeidsdruk, … .

Anders gezegd, een concurrentieel statuut op maat dat evenwichtig is samengesteld en rekening houdt met jonge mensen die hun loopbaan starten bij Defensie en een gezin willen uitbouwen, met 35-45 jarigen die wat meer stabiliteit wensen en toch nog mooie uitdagingen willen realiseren en oudere militairen die op een aanvaarbare pensioenleeftijd van hun rust willen genieten.

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

Karolien Grosemans (NV-A) ziet de leegloop en de vergrijzing als de grootste bedreiging voor het succes van de strategische visie. Jonge mensen met de juiste expertise aantrekken en behouden is de uitdaging voor Defensie.

Voor Peter Geerts (Groen) is budgettair de bodem bereikt. Hij waardeert enorm het professionalisme van de Belgische militairen en vindt dat men meer aandacht moet schenken hoe men met het personeel omgaat. Een correct verloningspakket en een goed statuut dat competitief is met een organisatie als de politie is hierbij essentieel.

Melissa Depraetere (sp.a) vindt 3 punten belangrijk om het personeelsbeleid performanter te maken. Op de eerste plaats is werk in eigen streek belangrijk. Vervolgens moet de werkdruk worden aangepakt en tot slot gaat ze niet akkoord met het optrekken van de pensioenleeftijd van de militairen.

Wouter Beke (CD&V) vraagt zich af hoe we de juiste mensen kunnen aantrekken. Het statuut van de mensen en een goede werkomgeving vindt hij belangrijk maar dan wel bekeken ten opzichte van de arbeidsmarkt.  

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief