6 mei 2019

 

Stakingsrecht - syndicaal overleg

Verkiezingen 2019

ACV Defensie heeft op 28 november 2018 een panelgesprek georganiseerd tussen verschillende politieke partijen en hen gevraagd hun toekomstvisie over Defensie toe te lichten. In aanloop naar de verkiezingen laten we deze politici aan het woord over belangrijke militaire thema’s:

  • Stakingsrecht en syndicaal overleg
  • Investeringen in infrastructuur (woensdag 8 mei 2019)
  • Woon-werkverkeer (vrijdag 10 mei 2019)
  • Work-life balance (maandag 13 mei 2019)
  • Verloning (woensdag 15 mei 2019)
  • Personeelsbeleid (vrijdag 17 mei 2019)

PS. Deelnemende politieke partijen: CD&V, NV-A, Sp.a en Groen - Open vld heeft zijn toezegging voor deelname ingetrokken – vlaams belang en pvda waren niet uitgenodigd voor dit panelgesprek.

Algemene- en verkiezingsinfo Defensie vindt u op www.acvdefensie.be

Stakingsrecht - syndicaal overleg

Het ongenoegen bij de militair over de inkrimping van zijn statuut (zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de pensioenleeftijd, de ziektedagen en de lichamelijke ongeschiktheid) is de laatste jaren zo gegroeid dat de militair in deze legislatuur al twee maal op straat kwam. Telkens gebruikte hij een vrije dag om zijn stem te kunnen laten horen, want stakingsrecht is hem niet gegund.

De beperking van het stakingsrecht is voorzien in het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) en de uitgebreide rechtspraak hieromtrent aanvaardt een uitzondering wanneer de nationale wet voorziet in het legaliteitsbeginsel, legitimiteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel. Volgens een studie van Pieter-Jan Tuts (P.-J Tuts, “De syndicale rechten van militairen”, TSR 2017, afl. 4, 74, 728-729) is het vooral bij deze laatste voorwaarde dat de Belgische wetgeving tekort komt. Volgens deze studie zou een oplossing te vinden zijn in een “overeenstemmingsvereiste”. Dit houdt concreet in dat tijdens de onderhandeling en het overleg een meerderheid van de militaire vakorganisaties met het voorstel akkoord dienen te gaan.

Wat is de visie van uw partij ten aanzien van een dergelijke oplossing? Hoe staat uw partij tegenover het bereiken van sociale vrede tegenover het doorduwen van wetgeving waarvoor geen sociaal draagvlak bestaat?

In hoeverre wilt uw partij een overeenstemmingsvereiste bij militaire onderhandelingen als proportioneel alternatief van het grondrecht van 25.000 militairen aanzien als een essentieel agendapunt in een volgend regeerakkoord over Defensie?

Visie van de politieke partijen

Kort visie overzicht

De reportage maakte duidelijk dat Karolien Grosemans (NV-A) het stakingsrecht voor militairen een menselijke vraag vindt, maar dat dit door de grondwet wordt verboden.

Voor Peter Geerts (Groen) is syndicaal overleg belangrijk en hij pleit voor een vorm van stakingsrecht dat gekoppeld is aan strikte modaliteiten en een minimale dienstverlening.

Wouter Beke (CD&V) ziet militairen als een bijzondere beroepscategorie die niet dezelfde rechten (stakingsrecht) kunnen opeisen als anderen maar dat daartegenover een aangepast sociaal statuut moet staan.

Tot slot vindt Melissa Depraetere (sp.a) dat het sociaal overleg niet mag afhangen van de goodwill van de regering of van de minister. Ter vervanging van het stakingsrecht hebben militairen een syndicale hefboom nodig en dat zou kunnen door meer waarde te hechten aan de onderhandelingen en daar een verbintenis aan te koppelen.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief