1 oktober 2018

 

Actie "ziek zijn is geen keuze!"
bedanking en steunbetuiging

Bedanking : Actie “Ziek zijn is geen Keuze!”

Op 28 september 2018 betoogden meer dan 10.000 ambtenaren, militairen, leden van de politie en de brandweer. Dank zij deze mobilisatie en grote opkomst is onze boodschap aangekomen.

Flyer 10.000 maal bedankt manifestatie 28 septemberx.

De situatie voor de militairen ligt anders dan voor de andere ambtenaren. De militairen beschikken over geen cumulerend ziektekrediet waar ziektedagen vanaf getrokken worden. Maar toch is het de doelstelling van de overheid om het loon van de zieke militair eveneens na 30 dagen ziekte te reduceren tot 60%.

Tijdens de manifestatie had ACV Defensie een onderhoud met de kabinetschef van Defensie, waarbij een afspraak met minister Steven Vandeput werd vastgelegd op woensdag 3 oktober 2018.

We willen de minister duidelijk maken dat:

  • militairen in de uitoefening van hun beroep zeer hoge gezondheidsrisico’s lopen. Zelfs delicate missies waar men het leven kan bij laten, worden plichtsbewust uitgevoerd. Daarenboven zijn de werkomstandigheden dikwijls zwaar lichaamsbelastend en kunnen op termijn voor blijvende gezondheidsschade zorgen.
  • de attractiviteit van het militaire beroep volledig is verdwenen. Na de pensioenhervorming waarbij de overheid, enkel voor de militairen, geen compenserende maatregelen voorziet, is dit de verdere uitholling van het militaire statuut.
  • ACV Defensie nog steeds wacht op de concrete invulling van de specificiteit van het militaire beroep. De specificiteit is een begrip waar de overheid graag mee goochelt, maar waar tot op de dag van vandaag nog geen positieve invulling is aan gegeven.

Gezien de militaire specificiteit en gezien de hoge risicofactor op gezondheidsschade (acuut en op termijn) die militairen kunnen oplopen, is een loonvermindering met 40% in geen enkel geval aanvaardbaar voor militairen die meer dan 30 dagen afwezig zijn om gezondheidsredenen.

Steunbetuiging : Actie “Ziek zijn is geen Keuze!

Doordat militairen geen stakingsrecht hebben konden velen om dienstredenen niet deelnemen aan de manifestatie van 28 september 2018.

Indien u, als militair, niet aanwezig kon zijn op de manifestatie, maar u wenst wel uw steun uit te drukken aan de manifestatie, dan kan u dit laten weten via mail gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. via ons invulformulier of vul onderstaande strook in en bezorg deze aan een militant van ACV Defensie.


Ik steun de actie "Ziek zijn is geen keuze!"

Naam en Voornaam:

Ik kon om dienstredenen niet aanwezig zijn op de betoging van 28 september 2018 maar ik ondersteun de actie “Ziek zijn is geen keuze!”

Redenen:

Het is onaanvaardbaar dat het militaire statuut verder wordt uitgehold.
Als een militair ziek thuis is, heeft dit dikwijls rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met de leefomstandigheden (ontbering) of langdurige belasting van de gezondheid die pas na jaren zich uiten in gezondheidsproblemen. Vandaag merken we dat deze afwezigheden niet erkend worden als zijnde voorkomende van de job als militair.
Ik ga niet akkoord dat militairen bij afwezigheden om gezondheidsredenen die langer duren dan 30 dagen, loonverlies zouden lijden.

Handtekening:

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief