Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Ik steun de actie "Ziek zijn is geen keuze!"

Ik kon om dienstredenen niet aanwezig zijn op de betoging van 28 september 2018 maar ik ondersteun de actie “Ziek zijn is geen keuze!”

Redenen:

Het is onaanvaardbaar dat het militaire statuut verder wordt uitgehold.
Als een militair ziek thuis is, heeft dit dikwijls rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met de leefomstandigheden (ontbering) of langdurige belasting van de gezondheid die pas na jaren zich uiten in gezondheidsproblemen. Vandaag merken we dat deze afwezigheden niet erkend worden als zijnde voorkomende van de job als militair.
Ik ga niet akkoord dat militairen bij afwezigheden om gezondheidsredenen die langer duren dan 30 dagen, loonverlies zouden lijden.

Tekens over: