Nieuwsbrief 2023

 

3 maart 2023 - Opname verlof vorig jaar tot 30 juni

Algemeen

Na overleg met de overheid wordt de limietdatum om vakantieverlofdagen, de dagen dienstontheffing van het Departement en de dagen dienstontheffing voor officieren opgeschoven naar 30 juni van het jaar volgend op de opening van het recht.

Deze wijzigingen zijn van toepassing voor de opname in 2023. Dit wil zeggen dat vanaf dit jaar de uiterste opnamedatum verschuift van 30 april naar 30 juni.

Deze wijzigingen werden doorgevoerd in het reglement DGHR-TRAVARB-001.

Lees meer...