Nieuwsbrief 2023

 

28 september 2023 - Interne informele en formele procedures psychosociale.

Toelichting

De vakbonden kregen een toelichting over de formele en informele procedures met betrekking tot psychosociale interventies.

Een procedure is geen klacht, maar een verzoek. Waar een klacht aanvoelt als gelijk of ongelijk of de uitspraak als straf wordt bekeken, dient een interne procedure om het welzijn op het werk te verbeteren.

Lees meer...

 

20 juni 2023 - BudFin past terugvorderingsprocedure aan.

Het loon van de militairen

Meer en meer militairen worden geconfronteerd dat op hun loonbulletin naast de toekenning van wedde en toelagen, ook heel wat herberekeningen voorkomen. De uitleg bij een herberekening is zeer beperkt zodat de rechtzetting moeilijk controleerbaar is.

Tot een bedrag van 125 euro worden de negatieve saldo's rechtstreeks ingehouden van het loon. Boven dit bedrag schrijft budfin de betrokken militair aan om de terugbetaling te bekomen.

Lees meer...

 

3 maart 2023 - Opname verlof vorig jaar tot 30 juni

Algemeen

Na overleg met de overheid wordt de limietdatum om vakantieverlofdagen, de dagen dienstontheffing van het Departement en de dagen dienstontheffing voor officieren opgeschoven naar 30 juni van het jaar volgend op de opening van het recht.

Deze wijzigingen zijn van toepassing voor de opname in 2023. Dit wil zeggen dat vanaf dit jaar de uiterste opnamedatum verschuift van 30 april naar 30 juni.

Deze wijzigingen werden doorgevoerd in het reglement DGHR-TRAVARB-001.

Lees meer...