Nieuwsbrief 2022

 

22 februari 2022 - Weddeherziening 2022-2024

Herwerkte weddeonderhandeling van 19 november 2021

De voorziene implementatie.

Door het tijdsverlies, bekomen door de late beslissing van het begrotingsconclaaf en de herwerking van het weddedossier, is de implementatiedatum van de eerste fase op 1 januari 2022 niet haalbaar. Tijdens de onderhandeling werd hiermee rekening gehouden en werd geopteerd om de invoering van de eerste fase op de meer realistische datum van 1 maart 2022 te plannen. Het voorziene bedrag van 60 miljoen euro voor 2022 hebben we dan ook verdeeld over 10 maanden zodanig dat de militairen toch de volledige verhoging van 2022 zouden ontvangen.

Voor de weddeverhoging van 2022 en 2023 werden de jaarlijkse verhogingen toegepast zoals onderhandeld in april 2021, maar dan wel beperkt tot ... 

Lees meer...

 

1 februari 2022 - Simulatie weddeherziening 2022-2024

Vakbondswerk weddeherziening militairen

ACV Defensie lobbyt al jaren voor een marktconform inkomen van de militair. In 2019 brachten we een studie uit over de “attractieve verloning van militairen” waaruit bleek dat militairen een heel wat slechter loon ontvingen dan andere veiligheidsinstanties zoals de Federale Politie of zelfs de private bewakingssector.

Uiteindelijk werd op 10 juni 2020 een akkoord getekend tussen de vakorganisaties en de toenmalige CHOD, Generaal Marc Compernol om de wedde van de militairen te herzien.

De werkzaamheden startte onmiddellijk en leidde op 30 april 2021 tot een protocol van akkoord, zei het met bemerkingen, over het ontwerp van koninklijk besluit met de nieuwe weddebarema’s voor alle militairen.

Lees meer...