Nieuwsbrief 2021

 

 

4 februari 2021 - Minister Dedonder licht haar beleidsbeslissing toe

Opwaardering van het militair beroep

Op 4 februari nodigt de minister van Landsverdediging, Ludivine Dedonder, de vakorganisaties uit om haar plan van opwaardering van het militair beroep toe te lichten. De minister verwoordde dit heel duidelijk met volgende uitspraak.

People our priority

Het is vele jaren geleden dat het personeel nog eens naar voor werd geschoven bij Defensie. In de vorige legislaturen werd hoofdzakelijk ingezet op investeringen. De uitspraak van “de militair is het belangrijkste kapitaal van Defensie” waren we bijna vergeten. Maar met deze Minister wordt opnieuw de nadruk gelegd op het verbeteren van de attractiviteit van het militaire beroep.

Lees meer...

 

5 januari 2021 - Petitie: "Vastleggen van de 2% BBP-norm voor Defensie"

Nieuw platform burgerinitiatieven

Op 3 december 2020 lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuw platform voor burgerinitiatieven (petitierecht), waarbij het burgers mogelijk wordt gemaakt om verzoekschriften in te dienen aan de Kamer of een petitie te starten rond een initiatief en gehoord te worden in de Kamer.

Om te kunnen gehoord worden in de Kamer dienen er 25.000 handtekeningen te worden verzameld, daarvan moeten 14.500 ondertekenaars woonachtig zijn in het Vlaamse Gewest, 8.000 in het Waalse Gewest en 2.500 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tekenen kan digitaal op het platform van de Kamer ...

Lees meer...