20 juni 2023

 

BudFin past terugvorderingsprocedure aan

Het loon van de militairen

Meer en meer militairen worden geconfronteerd dat op hun loonbulletin naast de toekenning van wedde en toelagen, ook heel wat herberekeningen voorkomen. De uitleg bij een herberekening is zeer beperkt zodat de rechtzetting moeilijk controleerbaar is.

Tot een bedrag van 125 euro worden de negatieve saldo’s rechtstreeks ingehouden van het loon. Boven dit bedrag schrijft BudFin de betrokken militair aan om de terugbetaling te bekomen.

In het voorbije jaar heeft ACV Defensie tijdens verschillende vergaderingen gevraagd aan BudFin om in uitvoering van de loonbeschermingswet geen directe inhoudingen meer uit te voeren, evenals om een duidelijk en verstaanbaar gedetailleerd overzicht van de rechtzetting aan de militair te bezorgen alsook de terugvorderingsnota aan te passen aan de wettelijk voorziene voorschriften.

ACV Defensie komt tussen bij de Minister

Doordat Defensie hierop niet reageerde, heeft ACV Defensie op 27 februari 2023 de minister van Landsverdediging, Mevrouw Ludivine Dedonder aangeschreven met de vraag om de loondienst van Defensie op te leggen om de wettelijke bepalingen betreffende de verloning van militairen strikt toe te passen.

Op 7 april 2023 antwoordt de minister ons dat binnen het departement door BFA-R wel degelijk een aantal acties werden uitgevoerd waarvan er nog steeds lopende zijn om een antwoord te bieden aan onderhavige problematiek:

  • De door de loondienst gebruikte template van de nota “onverschuldigde betalingen” zal de komende weken aangepast worden, rekening houdende met de geformuleerde bemerkingen: de referenties worden geactualiseerd en er zal duidelijk herhaald worden dat de inhoud van de nota een voorstel betreft en dat betrokken personeelslid in alle gevallen een redelijk tegenvoorstel kan voorleggen, al dan niet via de sociale dienst van CDSCA.
  • Voor eventuele laattijdige betalingen van het loon (ondertussen wordt in dit domein weinig of geen problemen meer gemeld) wordt als er zich alsnog een probleem voordoet, door de loondienst onmiddellijk tussengekomen door middel van het toekennen van een weddevoorschot zodat betrokken militair geen financiële schade oploopt. Hiervoor werd de dienstmailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opgericht.
  • In parallel van bovenvermelde punten wordt eveneens verder gewerkt aan het implementeren van de lopende technische aanpassingen aan het proces van “inhoudingen” in de SAP-loonmotor, dit op basis van de gegevens komende uit HRM@Defence.

In afwachting van bovenvermelde oplevering legt BFA-R tijdens een informeel overleg het aangepast proces uit aan de vakorganisaties.

Toelichting BudFin

Huidige procedure

De betalingen worden opgedeeld in “wekelijkse betalingen” (WAL) toelagen en vergoedingen en “maandelijkse betalingen” (MAL) zoals het loon, vakantiegeld, eindejaar toelage.

Los van de uitkeringsmaand worden voor wat betreft de wekelijkse betalingen de negatieve bedragen rechtstreeks verrekend op de toegekende bedragen. Indien er geen positief recht is krijgt het negatief recht de code 9950 en wordt verrekend met een nieuw recht.

Bij de maandelijkse betaling worden de eventueel nog openstaande code 9950 uit de WAL gesloten en het saldo op nul gezet en wordt er de code 9951 aangemaakt.

Als het bedrag van de code 9951 lager is dan 125 euro wordt dit automatisch ingehouden op de wedde. Voor bedragen boven de 125 euro schrijft Defensie betrokken militair aan met het verzoek om terug te betalen.

BudFin geeft wel toe dat de huidig gebruikte procedure van aanschrijven (T11 actief personeel, T12 niet actief personeel) niet correct verloopt.

Toekomstige procedure

De nota (T11/T12) wordt herwerkt (verwijzing naar nieuwe richtlijn, aangepaste juridische verwijzingen, duidelijkere uitleg, voorstel inhouding 10% van loon, …)

Bij een herberekening met een terugvordering zal de betrokken militair een automatisch email ontvangen.

Op het einde van de maand zullen geen overdrachten meer plaatsvinden van de WAL (9950) naar de MAL (9951). Dus ook geen samenvoeging van de terugvorderingen tussen WAL- en MAL-rechten bij het opstellen van de overzichten.

De automatische terugvordering van de WAL uitkeringen zullen worden uitgevoerd per maand van het recht:

  • Als de terugvorderingen betrekking hebben op meerdere maanden zal een 9950 opgemaakt worden voor elke maand in de plaats van een globale.
  • De aangemaakte 9950 zullen enkel bedragen automatisch verrekenen op rechten die betrekking hebben op dezelfde maand als deze van de terugvordering.

De automatische verrekening van MAL rechten wordt beperkt:

  • De automatische inhouding wordt beperkt tot 50 euro ipv 125 euro.
  • De automatische inhouding wordt toegepast op de maand volgend op de maand van in kennis stelling. (dus niet langer direct). Hierdoor krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om te reageren (na de automatische mailing) als zij van mening zijn dat deze terugvordering niet correct is voordat de inhouding heeft plaatsgevonden.

Daarenboven zal, als de betrokken militair niet akkoord gaat met een gemaakte inhouding, deze inhouding worden geannuleerd en terugbetaald. Hiervoor zal het bureau CTX van BFA R tussenkomen. Daarenboven kunnen de terugbetalingsvoorwaarden op verzoek van de militair te allen tijde worden aangepast.

Sommige van bovenstaande wijzigingen zullen, gezien de noodzakelijke technische aanpassing, pas op 1 januari 2024 van toepassing zijn.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief