2 juli 2020

 

Reactie op artikel “Veiligheidsdebat moet naar een hoger niveau”

De Standaard, 2 juli 2020

Vandaag lezen we in De Standaard nog een laatste interview, “Veiligheidsdebat moet naar een hoger niveau”, van de Chef Defensie, generaal Marc Compernol. Eind volgende week neemt vice-admiraal Michel Hofman de functie van Chef Defensie van hem over.

Reactie van ACV Defensie op dit artikel

Een week voor zijn laatste dag lezen we hoe de bijna-ex Chef Defensie, generaal Marc Compernol, deze dag voor hem zal worden: 10 juli wordt een rotdag.

Maar liefst 48 jaar in uniform, geeft hij aan niet goed te zijn in afscheid nemen. Dit geldt voor vele militairen die defensie verlaten. Het uniform staat immers voor een zeer pure vorm van dienen, voor liefde voor een organisatie die maar moeilijk te begrijpen is voor anderen en voor kameraadschap waarvan een gelijke zelden ergens te vinden valt.

We lezen (toegegeven volgens eigen leesvrijheid) tussen de lijnen in zijn verhaal: fierheid en trots op het karakter en de volharding van zijn team en medewerkers, enige frustratie omtrent het onbegrip van en het vaak miskennen door de buitenwereld, ontgoocheling in het gebrek aan ernst waarmee veiligheidsbeleid vorm wordt gegeven.

In dubio ook, omdat niet alles lukte. Investeringsplannen en outsourcing kan hij afvinken van de lijst. Zijn ideeën verwezenlijken rond personeel en flexibelere statuten lukte niet. Hij geeft wel nog mee welke die ideeën zijn: flexibelere statuten, meer tijdelijke contracten en snellere beslissingen. Zonder evenwel (als we nog steeds zo vrij mogen lezen), het statuut uit te hollen, ambtenaren bij te creëren of mensen uit het niets te ontslaan.

ACV Defensie kan alleen maar hopen dat de discussie minder zal gaan over (niet onterecht trouwens) negatief geladen flexibiliteit, maar echt over het personeel.

De wendbaarheid die de generaal graag had gezien, zit volgens ons immers niet zo zeer in het statuut of in tijdelijke contracten, maar wel in een aantrekkelijke, appreciërende omkadering, waarbij militairen, wanneer ze zelf kiezen anders te oriënteren, echt naar waarde worden geschat op de arbeidsmarkt.

Defensie moet hen hierbij voldoende ondersteunen. Dit gaat eerder om een organisatie- en cultuuromslag dan andere, zogenaamde flexibelere lijnen in een rechtspositie. Die organisatie- en cultuuromslag zal zich inderdaad meer moeten richten op externe (potentiële) partners, maar meer nog op het interne menselijk kapitaal. Defensie zal immers moeten rekening houden met twee belangrijke factoren volgens ons: Defensie zal mensen nodig hebben en mensen ambiëren zelf, terecht, architect te zijn van hun loopbaan.

De instroom in Defensie zal volgens ons dan ook worden bepaald door de uitstroom, en de wijze waarop defensie met deze uitstroom omgaat: pas als mensen zich hierin kunnen vinden, zullen ze ambassadeur zijn van een organisatie. Of meer nog, zullen externe partners de werkelijke waarde erkennen van het potentieel dat Defensie kan bieden.

Dat 10 juli voor generaal Compernol een rotdag wordt zullen we allicht niet veranderen, waarschijnlijk is dat ook niet de wens van de generaal. We kunnen wel het perspectief van Defensie en van elke militair mee proberen te veranderen.

We willen dit doen door ons te focussen op een wendbare, maar vooral door externen erkende organisatie en dit met een focus op een aantrekkelijke, beschermende en appreciërende omkadering voor militairen. Die hand reiken we alvast graag uit naar de nieuwe Chef Defensie vanaf 11 juli. Misschien ligt dat in de lijn van wat generaal Compernol Defensie nog zou toewensen.

ACV Defensie wenst Generaal Compernol succes in zijn volgende levenshoofdstuk.

CHOD - generaal Marc Compernol

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief