5 september 2018

 

Opbouw ziektekrediet verdwijnt:
ook defensie de pineut !

We vernemen via de federale collega’s dat ook defensie de pineut zal zijn bij het knibbelen aan het stelsel van het ziektekapitaal. Het Kabinet Vandeput verduidelijkte immers aan hen dat in de princiepsbeslissing van deze zomer de bijzondere korpsen moeten gelezen worden als politie, brandweer, defensie, rechterlijke orde en overheidsbedrijven. We zijn ronduit verbolgen. We vroegen al eind juli duidelijkheid aan minister Vandeput over deze regeringsbeslissing. Ons heeft hij niets laten weten. Nu moeten we het vernemen via onze collega’s.

Minister Vandeput roept altijd dat defensie specifiek is. Het is nu duidelijk dat in de feiten hij dat toch anders ziet.

Een regelrechte kaakslag voor de mensen die risico’s nemen in de uitvoering van hun job voor de veiligheid van anderen. Veiligheid verzekeren betekent immers gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Dit is dus de manier waarop de regering voor erkenning zorgt.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief